Sunday, January 8, 2012

#95teser #8 - Tillbaka till konversationen

Det finns teser bland de nittiofem som är lättare att visa än förklara. Dagens är en sådan, så därför ska jag nu bli en smula personlig och visa upp min vardag. Men först, en tes:

8. In both internetworked markets and among intranetworked employees, people are speaking to each other in a powerful new way. 

Ni ser säkert att förleden inter- och intra- är fetstilta. Detta för att markera att det finns en skillnad mellan människor som blir sammankopplade rent generellt - ungefär som du och jag, här och nu - och folk som befinner sig inom en traditionell organisation och blir sammankopplade för att uppnå en viss given målsättning. Vilket kan vara allt från att montera en bil på ett fabriksgolv till att designa en logotyp för global lansering till - well. Världen är stor.

Det utmärkande för traditionella organisationer är att folk har arbetsuppgifter. Och oftare än inte tenderar intranätverken att vara anpassade för just dessa uppgifter - och inget mer. Person A behöver delge uppgift x till person B - fyll i formulär f och lämna in till plats p.

Ordet vi söker är "fyrkantighet".

Samtidigt utvecklar vi färdigheter med en annan uppsättning verktyg till vardags. Och det är här visandet kommer in i bilden. Det här är mina skärmar för tillfället:


Det vita till vänster är min vänstra skärm, och det är här det här inlägget händer. (Bokstavligen.) De två fälten till höger är min högra skärm, delad på mitten. Det svarta är Tweetdeck, som håller ett skarpt öga på vad som händer i Twittervärlden; det vita är Hootsuite, som håller ett liknande öga på Facebook. Sammantaget så tar det inte överdrivet lång tid mellan att saker händer och att jag ser dem. Och kan svara på tilltal - konversera - desto fortare.

Utöver det så har jag två olika RSS-aggregat som pumpar inlägg dagarna i ända. Det ena håller koll på viktiga saker, så som podcasts, serier, bloggar som förtjänar att läsas långsamt och annat mysigt - den del av världen som kan tillåtas ta sin tid och lagras en smula. Det andra håller koll på ett ohemult stort antal politiska bloggar och nyhetskällor, och används som en utblick i vad som händer Just Nu. De två vanligast använda knapparna i detta är "nästa inlägg" och "dumpa allt äldre än en vecka" - det är samtiden som är det viktiga, och det som varit får gärna vara i fred.

Och så, förstås, diverse chattprogram, som ständigt pingar om saker som råkar vara i görningen. Vilket de oftare än inte är, eftersom det är jag som sparkar igång dem - särskilt genom att dela med mig av sådant jag hittat i de flöden jag övervakar.

Det är, på det stora hela, min vardag.

Poängen här är inte att skryta - det finns folk som är långt mer inpluggade i nätverket än vad jag någonsin kommer att bli. Poängen är att det här är vad jag kan sätta upp på egen hand som en enda individ - och att de verktyg som kan sättas ihop av människor i gemenskapande organisationer med nödvändighet kan bli desto effektivare.

Långt effektivare än de gamla fyrkantiga verktyg och metoder som fortfarande används än idag.

Om du råkar befinna dig på en arbetsplats som fortfarande är kvar i en tidigare era av social organisation - kom då ihåg William Gibsons odödliga ord: Framtiden är redan här - den är bara ojämnt distribuerad.

Och det finns fortfarande mycket arbete kvar med att implementera den. Här och nu.

Andra dagsverkare: Christer, Marie, Qer och Erik.  

Flattr this

No comments:

Post a Comment