Monday, September 23, 2013

De vet vilka vi är och var vi bor

Den som inte har något att dölja har inget att frukta. Därför upprättas listor över människor, så att det blir lättare att hitta dem när det inte finns något att dölja. När de inte ska kunna gömma sig.

Det är därför det finns listor över homosexuella. Så att de inte ska kunna gömma sig.

Det är därför det finns listor över judar. Så att de inte ska kunna gömma sig.

Det är därför det finns listor över avvikare. Så att de inte ska kunna gömma sig.

Och när de väl är hittade allihop, så behöver ingen vare sig dölja eller frukta någonting igen.

Byråkrati dödar.

Och som med alla vapen finns det en mycket enkel generell regel att följa i dess hantering: rikta den inte mot någon om du inte tänker använda den.

Det är därför det finns listor över barn. Så att de aldrig någonsin i hela livet ska kunna gömma sig.

Fingret håller ett pappersgrepp om avtryckaren.

Pang pang pang.

Du är delgiven.

Flattr this