Saturday, January 10, 2015

Jag är inte Charlie Hebdo

Jag är inte Charlie Hebdo.

Jag vill vara överdrivet övertydlig med detta. Charlie Hebdo är, i ordets alla bemärkelser, en dumtidning. En tidning för dumma; en tidning som fördummar; en tid för dumhet. Jag har inget till övers för den, och för tydlighetens skull vill jag återupprepa ordet dumtidning en sista gång.

Jag är inte Charlie Hebdo.

Som tur är så behöver saker inte gillas av mig för att få finnas. Än mer så behöver de inte gillas av mig för att omfattas av det skydd mot våld som är grunden för vårt samhälle. Faktum är att de på det stora hela inte behöver gillas av någon för att omfattas av detta skydd - det omfattar alla, vare sig vi gillar dem eller inte.

Vare sig vi gillar det eller inte.

Attacken mot Charlie Hebdo är inte, som många säger, en attack mot yttrandefriheten. Det är, på det stora hela, märkligt att göra det till en yttrandefrihetsfråga. Det är en attack, rätt och slätt, ett terrordåd. Det behöver inte vara något annat. Ett terrordåd utfört med berått mod.

Det är hemskt nog.

Problemet med att envisas med att kalla det en attack på yttrandefriheten är att så väldigt många andra saker inte kallas attacker mot yttrandefriheten. De många attackerna mot landets moskéer, exempelvis, kallas inte attacker mot yttrandefriheten, trots att de i mångt och mycket följer samma mönster. Trots att de, i allt väsentligt, är attacker mot friheten att yttra det som bäst yttras i moskéer, och trots att de som attackerar gör det i syfte att begränsa friheten att göra sådana yttranden.

Varför är en attack på en fransk dumtidning en attack mot yttrandefriheten, medan en attack på en moske inte är det?

Varför uppvärderas det ena till en symbol för yttrandefriheten som sådan, medan det andra inte gör det?

Varför anses det ena vara mer värt att skyddas mot våld än det andra?

Det är en fråga som inte har någonting med yttrandefrihet att göra, men som blir väldigt svår att leva med väldigt fort om den envist ska ställas med yttrandefriheten som grund.

Vems yttrandefrihet är värd mest?

Vem är värd mest?

Jag hoppas att det inte är Charlie Hebdo.

Flattr this