Wednesday, January 4, 2012

Ännu socialare sociala medier

Jag måste tillstå att jag diggar mitt partis sätt att hantera twitterförfrågningar. En skulle kunna tro att det är en rätt rättfram procedur det här med twitter. 140 tecken, frågor, påståenden och svar. Någon skriver till någon, som svarar.

Vanligtvis är det så. Men inte för oss pirater, som svärmar i stället.

Om en frågar vem som sitter vid spakarna bakom @piratpartiet så kommer svaret bli aningen diffust. Det som twittras till partiet slussas nämligen vidare till ett antal olika andra kanaler där pirater vistas, och alla som råkar vara där just då kan ge svar på tal. Vilket gör frågan om exakt "vem" en smula felställd - det är trots allt ett stort flertal på plats vid spakarna, och det är sällan samma personligheter från tillfälle till tillfälle.

Och om de som är på plats inte kan ge svar på tal, så brukar de som kan det vanligtvis bli tillfrågade om saken.

Ni som skrivit dit kanske också märkt att ni inte alltid får svar från @piratpartiet, men väl att en eller ett par andra personer helt okynnes börjar prata med er om det tillfrågade. Det följer av det ovan sagda, men också på grund av att det är smidigare och personligare om frågeställaren kan få kontakt med riktiga personer snarare än med det aningen anonyma partikontot. Det är lättare att diskutera med en människa än med ett parti, trots allt.

Jag vet inte hur många i mitt flöde som hamnat där pga diskussioner som påbörjats på detta vis. Skriv gärna en hälsning nedan om ni känner igen er.

Now, anledningen till att jag skriver det här är inte för att skryta, eller ens för att det passar in i det där snacket om de nittiofem teserna som pågår just nu, utan för att jag insåg att jag tagit det här väldigt för givet. Saker var så här när jag droppade in, och jag har på något vis lyckats missa att de inte är så i andra organisationer.

Det tenderar ju vara de där sakerna en tar för givna som orsakar missförstånd i vardagen. Och när vi ändå vet att det skulle kunna hända, så är det väl lika bra att vara proaktiva, eller hur?

(:~~~~

Flattr this

No comments:

Post a Comment