Sunday, January 1, 2012

#95teser #1 - Marknader är konversationer

I och med att det här är det första inlägget, och att många av er droppar in här för första gången (antingen från en rekommendation i samtiden eller från en referein i framtiden) så kan det vara bra att påpeka vad det hela går ut på. Det är inte ett exegetiskt försök att utröna vad författarna till de nittiofem teserna menade med vart och ett av dem, och varför de har den exakta ordalydelse de har. Det är snarare ett kreativt fritänkande utifrån teserna i fråga, och en kontinuerlig diskussion av den generella idé som uttrycks i teserna rörande internet, samtiden och förhållandet mellan oss människor.

Om du vill delta, så finns en sammanfattning här. Men nu - let's get to it.

Den första tesen är på sitt sätt en av de märkligaste teserna. Och en av de viktigaste, eftersom den sätter tonen för det som komma skall. Så låt oss börja med att recitera den, för tydlighetens skull:

1. Markets are conversations.

Visst låter det rättframt? Marknader är konversationer. Ekonomisk aktivitet händer när människor pratar med varandra, och det är omöjligt att missa att huvudpoängen ligger vid just kommunikationen.

Det är dock aningen kontraintuitivt. De marknader vi känner baserar sig trots allt på pengar, och pengar är ett fenomenalt sätt att förenkla transaktioner på. Alla som någonsin handlat i en butik vet att det, på det hela taget, inte behövs särskilt mycket dialog för att uppnå sitt mål. Så länge ens tillgängliga kapital överstigar den summa som efterfrågas, så är en för det mesta garanterad att lyckas i sitt försök att göra affärer.

Det är vad vi skulle kunna kalla den gamla tidens marknad. Det invanda defaultläget från en tid då det var långt nödvändigare än idag att ritualisera transaktioner för att säkerställa att det inte uppstod någon friktion i förflyttningen av varor.

Det är också den utgångspunkt som byråkrati baserar sig på. Så länge ett på förhand etablerat minimum är uppnått, så fungerar maskineriet. Om inte, så uppstår bekymmer.

Tesen är inte ett försök att hävda att den gamla marknadsorganisationen är helt och hållet upphävd. Tvärtom lär det finnas gott om gamla hederliga opersonliga butiker som en kan handla i utan att ens tänka tanken på att konversera med någonting annat än rösterna i sitt eget huvud. Men anledningen till att vi går till butik x i stället för butik y börjar mer och mer förflytta sig till konversationens sfär. Vilket är en trend som vi redan nu kan se i den samtida marknadsföringen.

Jag tänker våga mig på att påstå att du hört talas om ICA-Stig. Du har förmodligen redan sett henom, i minst en av alla de många små snuttar berättelse som portioneras ut emellanåt i reklampauserna.

Now, reklam är ett aktivt försök att få dig att göra någonting du inte skulle ha gjort annars. Det ligger i sakens natur - om du hade gjort det som marknadsförs oavsett om det marknadsfördes eller inte, så är det bortkastade pengar. Det vinner ingen ny kund, trots allt, vilket när allt kommer till kritan ändå är hela poängen.

Men genom att föra ner det hela till konversationens nivå - du skulle, rent teoretiskt, kunna hålla en konversation med Stig, om skådespelaren håller sig i rollen. Den rent faktiska möjligheten är dock mindre viktig än den mentalt upplevda - en kan tänka tanken att det skulle kunna gå att föra ett samtal med henom, och helt plötsligt finns där en personlig relation mellan dig och det opersonliga företaget ICA.

Det är egentligen rätt smart. Rent marknadsföringsmässigt.

Det är dock inte unikt, och det är allt annat än nytt. (Det är trots allt det lobbyism inriktad mot enskilda politiker baserar sig på.) Men Stig är ett välkänt exempel på principen att individers beslut på marknaden numera mer baserar sig på individens förhållande till det företag de upplever att de kommunicerar med. Och om företaget i fråga är en gammal tegelsten som pratar med kunden på samma sätt som en pyramid ignorerar sin omgivning - så finns roligare företag ute i världen.

Om reklam är ett försök att få folk att göra någonting de inte skulle ha gjort annars, så finns det någonting som folk gör vad som än händer. En av dessa saker är att diskutera saker med varandra - konversera. Ständigt, ständigt, ständigt pågår miljontals olika samtal mellan lika många människor, och det har inte blivit färre samtal så här efter att internet klivit in i vardagen.

Det behöver nog inte sägas att det är fullt möjligt att prata om den gode Stig, på ett långt mer konkret plan än det går att prata med.

Det behöver nog inte heller sägas att det är långt ifrån enbart företag som omfattas av detta. Organisationer, partier, individer och på det hela taget alla som vill påverka någonting i världen - alla behöver de göra sig själva eller sina frågor till en del av de samtal som ständigt pågår överallt. Och, än mer, vara beredda att prata med de som blivit intresserade nog att fråga om vad som pågår. Delta i samtalet. Kanske till och med skaffa några nya vänner på kuppen.

Den första tesen är på sitt sätt en av de märkligaste teserna. Och en av de viktigaste, eftersom den sätter tonen för det som komma skall. På sätt och vis finns alla följande teser inbakade i dessa tre ord - marknader är konversationer.

Vi har nittiofyra teser kvar. Och du är fullt välkommen att hänga på.

Läs även Maries, Eriks, Christers och Qers inlägg om samma tes.

Flattr this

8 comments:

 1. Förutsatt och givet blev beteckningarna "marknader", "är", "konversationer".

  Koppulan "är" utgör ett ontologiskt anspråk väl värt ett samtal i och för sig. Här gives emellertid ingen plats för det.

  Marknader blir till platser där människor samlas för att umgås med varandra, på grund av att naturen har givit människorna behov av umgänge.

  Det finns otaliga umgängesformer: alla utspelar sig inte på marknadsplatser.
  Allt umgänge är inte fritt eller ömsesidigt; lika i givande å tagande, eller bara ett utbyte av varuformer; bruksvärden och bytesvärden, informationer eller ömhetsbetygelser.

  Att säga, att marknader är konversationer är, retoriskt betraktat; nära nog en oegentlig metonymisk vändning av orsak och verkan.

  Alla konversationer är handlingar: några leder till bruksvärden, andra syftar till bytesvärdet, och detta är orsaken till att marknadsplatser uppstår.

  Att säga, att marknader är konversationer är i ett annat retoriskt avseende att betrakta som en synekdoke; att göra del-umgänges-formens-marknads-plats till det hela och alla umgängesformer till bara konversation och hela konverationsfältet till blott ett spektakel på marknadsplatsen - för att inte yttermera reducerat till varuform, erkännas endast som ett gyckelspel för den giriges begär.

  "Den första tesen är på sitt sätt en av de märkligaste teserna. Och en av de viktigaste, eftersom den sätter tonen..."

  Tonen slogs an på ett sätt som stör Magnihasa till lite falskspel här och var i reflektionen. Marknader är koversationer låter inte "rättframt" utan bakvänt.

  (N)namnet får avvakta och se tiden an. Magnihasa är ett löfte om politisk kommunikativ förändring i demokratisk riktning, lika väl som en mycket god designer, av ett i tidens tecken säkert retoriskt gångbart "varumärke".

  Det hela kommer an på vad som förutsätts i handlingsintentionen hitom och efter snedstreckets figurativt dialektiskt antydda tanke: etik/estetik

  Ur spår - är önskvärt. Tåget har startat från en föregiven plattform utan mänskligt genealogiskt underlag för den fortsatta (av)handlingen.

  ReplyDelete
 2. förlåt, men...
  jag kopierar och flyttar min lite väl tidiga kommentar:
  ----------
  Uno Hansson said...

  1, Marknader är konversationer.:

  Jag skriver TA; DU är OK, JAG är OK
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Transaktionsanalys
  Människor ÄR OK
  01 January, 2012 00:36
  Sargoth said...

  Jag tror du just sammanfattade hela rasket. Kort och gott. ^^
  01 January, 2012 04:37
  ------------
  från:
  http://magnihasa.blogspot.com/2011/12/95teser-i-oversattning.html#comment-form

  ReplyDelete
 3. (N)said...
  "nära nog en oegentlig metonymisk vändning av orsak och verkan"
  Må vara att konversation-> innovation -> marknad men... innovation-> marknad -> konversation ... tja...
  snela hestar ... var ju förusättningen här!

  ReplyDelete
 4. en påminnelse till sign(N)namnet:
  ... tänk på att marknad AND/OR konversation ingår i pågående recirkulationsprocesser...
  http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85terkoppling

  ReplyDelete
 5. (N)namnet: jag är glad att se att du också deltar, på ditt vis. Tillsammans är vi många. ^^

  Det är faktiskt ett huvudspår bland den kritik Manifestet - jag tror vi kommer undan med att behandla det i bestämd form - fått riktad mot sig att det finns rent logiska problem med att reducera marknaden till en uppsättning konversationer. Jag tvivlar inte på att det ligger någonting i det hela - men samtidigt är det aningen bredvid poängen.

  Manifestet är trots allt mer av en utgångspunkt för diskussion och allmän kreativitet, snarare än en uppföljare till Luthers nittiofemma.

  Vilket du kommer att se framöver. Just you wait. ^^

  Uno: jag tror formuleringen "cirkulära processer med ackumulerande resultat" skulle kunna användas i sammanhanget. Helt kynnes. ^^

  ReplyDelete
 6. "Cirkulära processer med ackumulerande resultat" låter som att det skulle kunna inkludera hela livet som en marknad då. Självgående kemiska processer som samlar ihop saker från sin omgivning för att bygga sig själva, vanligen i en konkurrens om begränsade resurser, vilket leder till en slags kapprustnings-evolution och niche-specialisering, samt liv-död-cykler och expansion-kontraktion-faser.

  ReplyDelete
 7. Själva uttrycket är över lag rätt agnostiskt, och kan tillämpas lite varstans. Egentligen är det en uppspiffad version av god/ond spiral, men skvallra inte. ^^

  ReplyDelete