Friday, January 13, 2012

Ögonen på bollen

Det finns en nidbild om tonåringar, och det är att de tänker på sex ungefär var femtonde sexund. Sekund. Och att det därför är oerhört svårt att kommunicera med dem, eftersom de tenderar att försvinna i ett moln av hormoner så fort sex kommer på tal. Vilket det gör, eftersom alla ord som tillhör en ordklass kan härledas till sex.

Nämnde jag sex?

SEX!

Detta är förstås en nidbild av tonåringar. De tenderar förvisso att vara emotionellt dysfunktionella pga dålig intelligent design, men över lag har de för upptaget med att ha social ångest för att hinna vara så där kåta som vuxna människor är.

Eller kanske bara kristdemokrater.

Jag menar - här har vi en av de hetaste frågorna sedan Bengt, och vad använder Sacrédeus tillfället till? Att göra ett statement om den samtida politiken? Att försvara grundmurade kärnvärderingar? Att motivera sitt ställningstagande med hänvisning till allmännyttan?

Nä.

Hen pratar om sex.

Nu blev jag så där trött i huvudet igen.

Flattr this

No comments:

Post a Comment