Monday, November 8, 2010

Att förutsäga framtiden

Att försöka förutsäga framtiden är smått värdelöst. Särskilt när det gäller komplicerade sociala fenomen och trender. Särskilt om en tar med i beräkningen att andra tar med ens förutsägelse i beräkningen, och agerar på denna. Det kan mycket väl bli så att ens förutsägelse blir omintetgjord eftersom alla gått omkring och förberett sig på det som enligt förutsägelsen ska hända, varpå förutsägelsen blir det som förhindrar det förutsagda från att hända. Det kan också bli tvärtom - att det en förutspår inträffar just för att en förutspår det, enligt samma mekanik.

Vi skulle kunna tala om detta i termer av reflexivitet och självreglerande informationssystem, men jag tror detta är en tillräcklig disclaimer om att inte ta vare sig mig eller någon annan framtidssiares förutsägelser på allt för stort allvar i termer av ödesbestämdhet.

Likväl så går det fortfarande att göra svepande generaliseringar om framtiden i hopp om att den ska förändras. Min ser ut så här: vi kommer att se väldigt mycket mer våld framöver.

Jag baserar detta på tre faktorer. Det första är Malmöidiotens ovedersägliga bevis för att det går att gå omkring och skjuta random folk om en bara är tillräckligt försiktig med det. Tricket verkar vara att sluta i tid och sedan befinna sig någon annan stans när saker hettar till sig. Hey, att till och med gå så långt som att flytta från stan skulle inte väcka någon som helst uppmärksamhet eftersom det går omkring galningar och skjuter folk.

Den andra faktorn är att polisen kommer att trappa upp sina ansträngningar för att se till att fånga dessa galningar som bevisligen gå omkring, och än mer de terrorister som bevisligen inte går omkring. I och med att samhället uppfattas som mer våldsamt så finns det gott om retoriskt råmaterial för att motivera polisen att ta i med hårdare tag mot brottslingarna, vilket de - med institutionell nödvändighet - alltid tar varje ursäkt att göra.

Den tredje faktorn är att vanligt folk nu måste frukta både tjuv och polis, och därmed har alla incitament de någonsin kommer att behöva för att beväpna sig själva i den eventualitet att någon bryter sig in och börjar hota ens nära och kära. Just när det händer spelar det ingen roll om det är det ena eller det andra som bryter sig in med vapen i högsta hugg - och risken för att vakna upp till ljudet av bäggedera är ungefär lika sannolika.

Allt detta leder förstås till att oförsiktiga tjuvar kommer att ligga en smula risigt till. Varje stat har i alla tider förbehållit sig rätten att avrätta sina medborgare, och när tröskeln för våldsanvändning sjunker så ligger det i sakens natur att det blir farligare att agera suspekt.

Och så fort vi börjar tänka i termer av att agera suspekt så har ett helt nytt samhällsklimat infunnit sig.

Nu ligger det inte i mitt intresse att försöka banka mig in på marknaden som en sådan som förutspår framtiden. Om vi ska tro högerspökets locktoner så klarar marknaden sådant alldeles utmärkt på egen hand, och det gärna utan sådana irriterande moment som konkurrens. Jag är i stället mer inne på spåret att försöka förändra det som komma skall.

Ty framtiden är inte skriven i sten. Den är bara väldigt sannolik tills den genomgår formaliteten att faktiskt inträffa. Och om nu universum inte spelar tärning med oss så har vi alla möjligheter att förändra oddsen.

Shall we?

Flattr this

2 comments:

  1. http://bit.ly/dmb8Kx Relevant länk i sammanhanget.

    ReplyDelete
  2. Ja tvi vale... som jag skrivit i en del andra kommentarer om det här eländet, terrorister är uppenbarligen inget att vara rädd för (om man inte är Lars Vilks) men man blir allt mer rädd för sin egen polis.

    ReplyDelete