Monday, September 19, 2011

Dessa märkliga fildelare

Jag läser att det goda folket på Cybernormer gjort en undersökning, och kommit fram till det något överraskande resultatet att 94% av alla fildelare är män.

Whoa. 94%?

Det är något av en förbryllare, det där. Förvisso finns det en stereotyp bild av unga, fildelande ynglingar, men - damn. En tycker ju att distributionen av digitalt kapital inte riktigt borde behöva vara en genusfråga.

Nyskolastikens mästare, Pär Ström, har förstås reagerat på fenomenet. I sedvanlig ordning genom att ta ett par ord i sammanhanget och sedan spinna vidare på detta, utan vidare respekt för någon annan kontext än sin egen. Just den här gången är det orden "sunkigt genushål", som förvisso är märkliga i sig själva. Men kom ihåg - 94%. Det är en tillräckligt märklig siffra för att motivera märkliga uttryck.

Stim har också reagerat. De noterar att fildelningen tenderar att flyttas från traditionella (relativt sett) till mer alternativa vägar. Men i stället för att gå vidare med den aktuella frågeställningen om upphovsrättens legitimitet i en vardag där det finns en mångfald vägar att omedvetet glömma bort att den finns, drabbas de av den skolastiska impulsen att ta ett ord och spinna vidare på det. I det här fallet "upphovsrättsindustri"- vilket, med tanke på att det förekommer i samma kontext som "sunkigt genushål", kanske borde ses som ett slarvigt uttryck i sammanhanget, snarare än sammanhanget som sådant. De hade kunnat göra sig relevantare genom att gå in lite djupare, onekligen.

Jag vill förstås inte dra några som helst paralleller mellan Stim och Ström. Det vore aningen urvattnat, om ni ursäktar ordleken.

Även Kulturskaparna reagerar på Cybernormers studieresultat. Tydligen läser de på ett sätt som jag inte riktigt är bekant med, i och med att de lyckas komma fram till att det inte finns någon piratideologi. Vilket är en smula märkligt, med gårdagens Berlinval i färskt minne. Jag skulle tro att det rör sig om en enkel sammanblandning, av den typ som är både förståelig och lätt att rätta till: de har sett ordet "fildelare" och läst det som ett homogent kollektiv, snarare än som ett heterogent statistiskt aggregat av vanliga personer som lever sina vanliga liv.

Å ena sidan har vi vanliga, inte överdrivet politiska fildelare som gör sin grej av ren bekvämlighet. Den gamla hederliga minsta motståndets lag, ni vet - om någonting är enkelt så är det mer sannolikt att det händer än ett svårare alternativ. Å andra sidan har vi den globala politiska massrörelse som anser det vara lite suboptimalt att kriminalisera vanliga ungdomar för att de är vanliga ungdomar. Dessa två kategorier kan med visst handviftande bägge två klassas som "fildelare", men över lag så innebär inte akten att fildela att en automagiskt blir en del av piratrörelsen.

De överdrivet detaljerade beskrivningarna av vad som händer med fildelare som större företag så villigt delar ut tenderar att göra piratrörelsen lite mer attraktiv för fildelarna, dock. Men det är bredvid poängen.

Så, då var det missförståndet ur vägen. Jag utgår från att vi från och med nu inte kommer att ha några som helst problem med att skilja vanliga, kriminaliserade ungdomar från vanliga, engagerade ungdomar. I all enkelhet.

Flattr this

5 comments:

 1. Som med mången annan statistik måste jag säga att jag tycker att den här är en aning missvisande, på ett sätt. Att det skulle vara själva fildelandet som praktik som skulle vara det viktigaste flyttar bara fokus från diskussionerna kring fri kultur till det olagliga i handlingen. Vad man istället borde fråga sig är i vilken grad människor (indelat i kategorier som ålder, kön, bostadsort, civilstånd, utbildningsnivå osv. om man nu tycker att det är viktigt) _konsumerar_ piratkopierad kultur. Vem det är som laddar ner en film (killen eller tjejen i ett förhållande) är ju endast relevant om man har för avsikt att visa på genusrelaterade teknikvanor. Dock är jag tämligen säker på att män och kvinnor är mycket mer jämställda när det kommer till att slutligen titta på den nedladdade filmen.

  ReplyDelete
 2. Christer: indeedness. ^^

  Totte: det tror jag också. Och att siffran 94% (avrundad från 93,8%) är smått tagen ur sitt sammanhang. Men likväl - whoa! :)

  ReplyDelete
 3. "Tydligen läser de på ett sätt som jag inte riktigt är bekant med, i och med att de lyckas komma fram till att det inte finns någon piratideologi. Vilket är en smula märkligt, med gårdagens Berlinval i färskt minne."

  Du läser definitivt på ett sätt som ingen annan är van vid. Både Kulturskaparna och Hanna Fahl drar slutsatsen att fildelare generellt inte fildelar på grund av att de vill vara del av någon ideologisk "kulturdelning", utan av enklare skäl som att det är enkelt och gratis.

  "En internationell undersökning utförd vid Lunds universitet visar att fildelning har lite med 'piratideologi' och mer med bekvämlighet att göra", skriver Kulturskaparna på www.kulturskaparna.com.

  "Någon massrörelse av övertygade piratpartianarkister, redo att byte för nedladdad byte medvetet underminera upphovsrätten, existerar helt enkelt inte. Den genomsnittlige nedladdaren är bara en vanlig slö människa, som med laptop fastvuxen på sina mjukisbralle­beklädda lår och lagom nedsutten soffa under röven följer det minsta motståndets lag", skriver Hanna Fahl i Dagens Nyheter.

  Ingen av dem påstår det du säger att de påstår, "att det inte finns någon piratideologi". Tvärtom framstår det som att de visst ser att det finns en piratideologi, men att den inte har något att göra med den genomsnittlige fildelaren.

  Undersökningen och Kulturskaparnas/Fahls slutsatser ligger i linje med Marcin de Kaminskis forskning. Han presenterade i GP Debatt i augusti en undersökning som visar att den genomsnittlige fildelaren ser sig som en free rider, inte som en "kulturdelare".

  Lite överraskande att du, som normalt är noga inte bara med språket, utan även texten, sitter och påstår sådant här, på ett direkt ohederligt sätt.

  ReplyDelete
 4. "Piratpartiet, som vill framställa fildelning som en ideologisk fråga, saknar stöd för den uppfattningen i den här undersökningen."

  Det entymem Kulturskaparna sätter upp i den här meningen är att eftersom det stora flertalet inte aktivt tänker på sin vardag i ideologiska termer, så saknas den ideologiska dimensionen helt och hållet. Den premiss som tas för givet är att en ideologi bara kan finnas i termer av att den omfattas av fler än x personer, och det de riffar på är att eftersom undersökningen visar att kritisk massa inte är uppnådd -

  Du anar fortsättningen.

  Det är ett subtilt move, men ett move nevertheless.

  ReplyDelete