Friday, September 9, 2011

Internet bortom nyhetsflödena

Ett begrepp som används inom forskningen om internet är "webbsfär". Jag är inte helt överförtjust i just det ordet, och hade gärna sett att de valde ett annat ord, men det används. Innebörden är jag desto mer förtjust i, eftersom det beskriver någonting som förekommer väldigt ofta i min vardag.

Ni vet hur det ser ut när någonting Stort händer? Som när kronprinsessan bekräftas vara gravid eller liknande - omedelbart skrivs gammelmediaartiklar på temat, som genererar respons i form av blogginlägg, tweets och generell aktivitet över lag. Folk talar om det, talar om att de talar om det, och (särskilt om de är bloggare) talar om att de har talat om det.

Hela denna samling aktivitet kring denna enda händelse är en webbsfär, och ni som varit med ett tag här säkert sett hundratals såna här sfärer uppstå. Ibland med intressanta resultat, när de krockar med andra sfärer som diskuterar någonting helt annat utifrån helt andra premisser och händelser. Det blir dubbelt intressant om endera eller bägge glömmer att ställa om sig, och fortsätter som om de fortfarande befinner sig i sina respektive sfärer.

Ett exempel från vår samtid är mötet mellan #prataomdet och hela härvan kring Assange.

En webbsfär består mestadels av aktivitet i tiden. Detta är sant för alla processer, men det är viktigt att nämna det i och med att den som vill göra ett avtryck i en viss given sfär måste vara tidigt ute. En kan vara hur genomtänkt och robust formulerad som helst, men om en är det i händelsernas slutskede så får en väldigt mycket mindre uppmärksamhet än om en snabbskriver en notis i inledningen. När någonting är nytt vill alla höra det senaste, och att vara först bringar mer uppmärksamhet än att vara bäst.

Ordet "uppmärksamhetsekonomi" kan med fördel användas här.

Now, det finns aspekter och nyanser här, och jag skjuter upp dem till ett annat inlägg. Det jag vill komma fram till är att internet - dess brutala snabbhet till trots - ändå är större än sina webbsfärer, och att en får en något snedvriden bild av vilka aktörer som är viktiga om det enda en gör är att studera dessa sfärers framväxt och bortgång. En får månne en nyanserad förståelse för hur en nyhet färdas från källa till slutdestination, men en missar allt det där andra som pågår samtidigt.

Småpratet. De otidsenliga skriverierna. Bloggarna som skriver brutalt bra om brutalt utdaterade saker. Den spontana samordningen som ständigt sker i bakgrunden. De där hemsidorna som alla känner till och tar för givet, men som ändå aldrig riktigt blir nyhetsfähiga. Det där som pågår, non stop, vad annat som än händer.

Den där ständiga kommunikationen som inte handlar om prinsessans baby, och som är långt viktigare just därför.

Det är bra att ha kanaler som inte enbart baserar sig på webbsfärernas logik. #Svpbs är en sådan, Svpol en annan (redaktionen publicerar det en har mod nog att skicka in, hur [o]tidsenligt det än är). Om vi vill så kan vi tänka oss Wikipedia som ett alternativ - även om det är både långsamt och snabbt på andra sätt än webbsfärerna.

Vilka andra alternativ känner du till?

Flattr this

No comments:

Post a Comment