Friday, September 2, 2011

Tid för förändring, tid för förankring

Internet har gjort ett intåg i samhällets vardag. Det finns inga möjligheter att förändra detta, desto färre att förneka det och desto fler att bli förfasad/förförd av det. Det är, och det kommer att förbli. Det den osynliga handen har förenat skall inte skiljas åt.

Att internet och vardagen förenats/förorenats med varandra är dock ingen entydig händelse. Det är inte helt givet vad detta innebär, och det finns (avrundat till närmaste polarisering) två sätt att se på saken.

Det ena är att se det som att ingenting har hänt. Det är fortfarande som förr, fast med en extra kanal som de gamla makteliterna kan dominera de maktlösa med. Digitalt kapital är en myt, och det enda som hänt med internets intåg är att det numera finns ännu en marknad som de rika kan bli ännu rikare av, medan de fattiga fortsätter att vara precis lika fattiga som de alltid varit. Den som var rik och mäktig före internets intåg kommer fortsätta vara det efteråt, och de effekter som internet väl för med sig kommer gradvis att harmoniseras med de gamla maktstrukturerna.

Det andra är att se det som att alla gamla värden kastats över ända, att allt fast förflyktigats och att det numera råder nya regler i världen. När även en klassiskt sett gravt underprivilegierad person kan nå en miljardpublik - bokstavligen - från sitt vardagsrum är inget som det brukade vara, och det följer av sig självt att gamla maktstrukturer kommer att jämnas till marken av de nya, horisontella kommunikationslinjerna. Den nya, sköna världen är nu, och det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att bekämpa den självdöende rådande ordningen av igår.

Det är två sätt att se på saken. Vi som inte är extremister befinner oss någonstans mellan dessa tu, och exakt var är en ytterst ideologisk fråga. De flesta befinner sig närmare det förra än det senare, medan Piratpartiet befinner sig närmare det senare än det förra. Och sakta men långsamt försöker få med sig det allmänna medvetandet att röra sig i just den riktningen.

Sedan finns entiteter som Informationsbyrån som försöker dra saker ännu längre ut, men Piratpartiet har alltid varit en smula konservativt av sig.

Någonstans mellan dessa två extrempoler gömmer sig vardagen. Och det på olika sätt för olika människor - vissa lever ganska identiska liv som före internets intåg, och hör bara talas om det på avstånd. Andra lever både på och av internet, och tar för givet att resten av världen också blir omedelbart uppdaterade om det senaste sekunden det ryktas ha hänt.

Det är olika vardagar. Olika liv, med olika behov av olika politiska ideologier. För att inte tala om olika upplevda behov av sådana.

Internet har gjort ett intåg i samhällets vardag. Säg mig vad det betyder för dig, och du har just sagt en hel del om vem du är.

Flattr this

No comments:

Post a Comment