Saturday, January 7, 2012

#95teser #7 - Länkar underminerar hierarkier

Det primära sättet att färdas på internet är teleportering. Tiden det tar att färdas mellan en plats och en annan är ganska exakt noll, eller den närmaste avrundningen uppåt som ett klick innebär. Vilket för med sig många saker, men jag tror tes nummer sju sammanfattar det mer än väl:

7. Hyperlinks subvert hierarchy.

Och de underminerar hierarki just genom den där omedelbarheten. När det finns tid mellan  handling och resultat, så finns det också tid för reglering, chefer som säger att en är obehörig - och administration som nekar en tillgång på det efterfrågade.

Det är svårt att neka någon tillgång till information när den finns tillgänglig med en tanke.

En av de stora anledningarna till att arbetsgivare begränsar tillgången till internet på arbetsplatser är skräcken att de anställda skulle få för sig att ta reda på saker och ting. Och upptäcka att arbetsvillkoren är väldigt mycket annorlunda och bättre på andra arbetsplatser.

Det låter precis så löjligt som det är. Men det händer likväl.

En av de stora anledningarna till att politiker kan komma undan med det mesta ligger i att de gömmer sina beslut bakom svårgenomträngliga väggar och byråkratiska rutiner som tar lite längre tid än nödvändigt för att ta sig igenom. När en väl lyckats få tag på det där dokumentet som berättar om vad som är i görningen, så har tiden för invändningar och diskussion redan passerats - saker har redan börjat hända.

Tid är en demokratisk resurs.

Och en av de stora anledningarna till att människor som håller med varandra inte lyckas organisera sig, ligger i att de inte kan kommunicera snabbt nog för att bygga förståelse. Dels för att sakfrågorna hinner stelna till under diskussionens gång, dels för att folk hinner tappa intresset, men mest för att de som tar på sig ansvaret för organiserandet fastnar i en väv av hierarkiska nät som förhindrar dem från att göra saker.

Men som ändå, på något vis, är nödvändiga för att en organisation i tider av informationsunderskott ska kunna hända.

Det säger sig självt att den omedelbara tillgången på information - teleporteringen, länkandet - innebär en radikal förändring av detta. Det blir långt svårare att hålla saker hemliga för sina anställda när de kan twittras, tumblas och delas med minimal ansträngning - så fort nyheten är ute i världen, så är den tillgänglig för alla. Alla kan teleportera dit med ljusets hastighet, utan vidare pardon för eventuella önskningar att inte behöva investera i de anställdas välfärd.

Det blir också långt svårare att hålla saker hemliga. Det räcker med att en (1) person upptäcker att det är någonting lurt i görningen, för att det sedan ska vara en världsnyhet. The whole world is watching - och alla försök att dölja sig bakom byråkratisk eller administrativ långsamhet är dömda att misslyckas.

Och eftersom alla kan se saker samtidigt, så kan de också reagera samtidigt - i bloggar, tidningar, massiva gatuprotester eller what have you. Steget från information till handling är inte längre belagt med den mellanliggande nödvändigheten att hålla komplicerade planeringsmöten i förväg. Saker händer nu, och saker kan hända nu - tiden mellan nu och nu är noll.

Det säger sig självt att alla försök att hävda den gamla tidens hierarkier kommer att undermineras å det grövsta av detta.

Världen ligger en länk bort. Och vi behöver inte fråga någon om lov för att ta oss dit.

Teleportera gärna till dagens andra skribenter: Marie, Qer, Erik och Christer.

Flattr this

No comments:

Post a Comment