Thursday, February 9, 2012

#95teser #23 #24 - Ärlighet på rak arm

Teserna #23 och #24 är, på sätt och vis, de brutalaste av dem alla. Och, därmed, också bland de mest läsvärda. Se bara:

23. Companies attempting to "position" themselves need to take a position. Optimally, it should relate to something their market actually cares about.
24. Bombastic boasts—"We are positioned to become the preeminent provider of XYZ"—do not constitute a position.

Eller, i klarspråk: om du vill göra dig relevant inom det område du verkar inom, så duger det inte att vara en välrundad, vagt formulerad entitet som inte riktigt talat klarspråk om någonting allt.

Det här är brutalt, i och med att det kommer att innebära en radikal förändring av hur många organisationer fungerar i dagsläget. Särskilt när det kommer till marknadsföring, där det vanligaste i dagsläget är att slänga sig med de mest generella, vaga och på det stora hela oklara formuleringar som någon någonsin skådat.

Du kan säkert komma på ett flertal exempel på rak arm.

Men det här gäller inte bara när det gäller marknadsföring. Det gäller allt. Alla delar av verksamheten. Alltid.

Ty det är vad det innebär att ta ställning. Att säga saker är en sak, men ingenting signalerar en organisations värderingar så mycket som dess handlingar. Och den som säger en sak men gör någonting annat - säger mer än tillräckligt.

Och det brutalaste i det hela är att folk kommer att få reda på det när det händer. Inga om, inga men, inga kenneluppfödda pudlar. För att inte tala om någon förlåtande förståelse.

Det enda sättet att anpassa sig till detta är att säga det en menar, och mena det en säger.

Och sedan agera på detta.

Du kan säkert komma på ett flertal exempel på organisationer som inte riktigt är redo för detta. På rak arm.

Andra rakade armar:  Christer, Christer, Erik och Erik.

Flattr this

No comments:

Post a Comment