Sunday, October 2, 2011

Öppet brev till Alfons Karabuda

Ärade Alfons,

vi kommer överens om så mycket! Vi är överens om att massövervakning inte är rätt väg att gå för att säkerställa upphovsrättens efterlevnad, att det över lag är dåligt att kriminalisera en hel ungdomsgeneration för samma ändamål, och att romantikens tanke om Artisten fortfarande har någon slags värde i dagens samhälle. Det skulle nästan kunna tänkas att vi under andra omständigheter vore lagspelare på samma planhalva, och om det inte vore för den lilla lilla aspekt vi inte kommer överens om så skulle vi förmodligen göra det.

Som Troberg så ofta påpekar så finns det inte direkt någon brist på saker att förbättra i världen, och än mindre en brist på saker att göra gemensam front mot.

Men vi springer konstant in i varandra, helst med huvudet före i full fart. Inte för att vi inte håller med varandra, ty det gör vi om det mesta, utan för den där lilla lilla aspekten att jag anser det behövas en långt större förändring av sakernas tillstånd för att åstadkomma våra gemensamma mål. Jag vidhåller att ett fortsatt kriminaliserande av vanliga ungdomar är samhälleligt kontraproduktivt och direkt skadligt för den allmänna rättskänslan - en gång brottsling, alltid brottsling. Det enda sättet - och jag vill understryka det enda - att komma ifrån detta dagens tillstånd är att göra kopiering av upphovsskyddade verk för personligt bruk laglig. Utan om eller men.

Det är här vi skiljer oss åt. Du är på en gång mer och mindre konservativ än vad jag är.

Det du kanske märker i min framställning är att artister och upphovsmän är två helt frånvarande begrepp. Det beror inte på att jag inte tar deras alster på allvar, utan på att jag inte behöver dem för att komma fram till min åsikt att det behöver finnas rim och reson i rättsskipningen. En behöver inte ta artister eller upphovsmän i beaktande för att tycka att det är helt upp åt väggarna att ungdomar, pensionärer och alla däremellan kan ställas inför rätta på till synes godtyckliga grunder. Det är fel i vilket sammanhang det än händer, och som demokrativän vet du det precis lika väl som jag.

Att i det här läget invända att även artister måste få betalt är så fenomenalt bredvid poängen att jag inte ens har ord för det. Inte bara för att jag förväntas gratisarbeta som finansiell rådgivare i dessa tider av ovedersäglig förändring - artisterna är fullt kapabla att vara egna ekonomiska subjekt, tack så väldigt mycket. Men än mer blotta tanken att ställa grundläggande medborgerliga rättigheter mot en ekonomisk sektors bekvämlighet och ens överväga att den ekonomiska sektorn har företräde. -

Valet är enkelt. Vi kan antingen avkriminalisera kopiering för eget bruk, eller inte göra det. Att inte göra det är detsamma som att aktivt fortsätta sätta vanliga människor i fängelse för någonting de flesta gör ändå, och att argumentera för det med motiveringen att det är lönsamt är direkt osmakligt. Eller så kan vi låta vardagen bli avkriminaliserad för så väldigt många ungdomar, så att de inte behöver oroa sig för att polisen kommer och slår deras vardag i spillror. Något tredje gives icke.

När jag säger att jag inte bryr mig om artisterna så är det detta enkla val jag gör. Notera att jag inte säger att URL ska upphävas i sin helhet, utan håller mig på det principiella planet - att rättsskipning ska ske på klara grunder. Att misstänkliggöra en ungdomsgeneration eftersom dess medlemmar statistiskt sett är sannolika att fildela minst någonting är inte en sådan klar grund, och som sådant så måste brottet fildelning ut ur lagboken.

Artisterna får helt enkelt leva med att deras ungdomar kan leva lite säkrare i den nya, hotfulla digitala vardagen.

Now, nu när vi gjort denna lägesbeskrivning så vore det väldigt passande att komma med ett konkret förslag på hur vi kan komma vidare. Du tycks ha invändningar mot avkriminaliserandet, och en hel del av dessa tycks grunda sig i din upphovsrättsliga gärning. För att överbrygga detta avstånd i perspektiv föreslår jag sålunda att du anställer en pirat-trainee, som kan lära sig repen och tänket direkt från källan. Som en slags ekumenisk gärning för den ömsesidiga förståelsen, genom praktisk utbildning på plats. Med kontinuerlig kunskapsdelning, förstås.

Ett mer anspråkslöst förslag vore att sätta upp en dialogblogg, där du, jag och våra närmaste vänner får ta chansen att lägga fram våra respektive syner på saken. Att använda Svpol ligger nära till hands, men i längden tror jag att vi når våra respektive målgrupper bättre med en mer specialiserad plattform.

Vad säger du, Alfons - ska vi sluta upp med att komma överens under så konfrontativa former, och börja skapa en aningen mer harmonisk melodi i stället?

Jag är optimistisk.

Mvh
Johanna Drott, solidariskt brottsmisstänkt

Flattr this

11 comments:

 1. Salus populi suprema lex - folkets väl, den högsta lagen.

  Det borde också gälla en eventuell upphovsrätt. Den nuvarande måste naturligtvis av samma skäl skrivas om helt. Hela upphovsrättens upplägg är att särintressenas väl är högsta lagen, även om det sker på bekostnad av alla andra.

  Upphovsrätten är en religion för aristokrater.

  Genom en helt ny lag skulle kreatörernas och samhällets intressen kunna förenas. Men det är en senare fråga. "Salus populi" är helt överordnat. Därför måste dagens upphovsrätt motarbetas och bekämpas på alla sätt.

  ReplyDelete
 2. Eftersom jag inte har ett twitterkonto så frågar jag här: Vad är det här "kapitel 3" som han (och andra "kulturskapare") tjatar om att det saknas ett svar på från Piratpartiet?

  ReplyDelete
 3. jeffer: Rick skrev på temat nyligen. Det gör hen i och för sig alltid, så det kan sägas lite när som helst, men nu mer än någonsin.

  nef: jag frågar mig detsamma. Och jag frågar honom, och får svaret att hen och/eller hens organisation ställt någon slags frågor för länge sedan. Mina försök att vänligt efterfråga en snabb påminnelse - i händelse av att jag eller någon annan skulle ha glömt - är inte helt framgångsrika so far.

  Min tro är att det handlar om kapitel 3 i Upphovsrättslagen, som handlar om hur upphovsrätt överlåts från en part till en annan. Vilket är något av en djungel i sig, och handlar främst om förhållandet mellan artist och bolag. Aka hur artisterna ska få betalt.

  Now, det är civilrättsligt och bra. Någon slags ramverk behövs för avtal och dylikt. Problemen uppstår i kapitel 7, där det helt plötsligt börjar talas om fängelsestraff och husrannsakan och beslagtagna datorer. Jag kan förstå att det kan kännas angeläget att stanna kvar i det civilrättsliga, men så länge argumentationen är att fildelare måste straffas för att kulturlivet ska överleva så lämnar det en bitter eftersmak i munnen.

  Jag vet inte riktigt vad det är hen vill ha svar på. Kanske är hen bara ute efter att skapa bra villkor för artister, över lag, och inte orkat ge sig in i den vidare diskussionen. Jag vet bara att de är aningen bredvid poängen - vilket också är poängen.

  Damn. Jag failar på att hålla mig kort. ;)

  ReplyDelete
 4. Det är inget fail att hålla sig lång om folk fortfarande förstår vad man vill säga om alternativet är att hålla sig kort och ingen fattar vad man menar. Som @Content_is_King i sina tweets alltså. (Mjo, jag kan följa vad folk skriver där även om jag inte har ett eget konto.):p

  ReplyDelete
 5. Titter är semiöppet, i det att vem som helst kan titta in. Det blir bara så väldigt mycket enklare om en har det.

  Eller så kan en fuska och använda Bettween. Här är meningsutbytet mellan mig och Alfons, inklusive mitt numera rätt berömda utfall om att jag inte bryr mig om artister. Jag kanske eller kanske inte hade en dal i humöret just där och då. Jag förnekar inget. ;)

  ReplyDelete
 6. Hm - kollade Bettween ovan. Alfons verkar allmänt fientlig till allt du säger. För övrigt är jag osäker på vad han menar.

  Om man anstränger sig att hitta något konstruktivt - och det är bara indirekt och diffust - så tycks Alfons mena att piratrörelsen borde stödja kreatörerna i deras förhandling mot aggregatörerna (de stora mediebolagen). Det kan vara en viss poäng i det, men bara i samband med att hela upphovsrätten görs om från grunden, där medborgarrätten är överordnad. Potentiella sätt att stimulera nyskapande är ju närmast oändliga, men aggregatörerna måste förlora all makt och kontroll.

  ReplyDelete
 7. "... aggregatörerna måste förlora all makt och kontroll"... är det ens möjligt? De stora mediebolagen är väl inte ersättningsbara fullt ut bara för att distributionen idag inte behöver ske med plast? Mediebolagen fyller ju trots allt också andra funktioner...

  Men jag håller med Karabuda och kulturskaparna (kanske även er??) om att upphovsrätten ska stå på de enslkilda kulturskaparnas sida... inte på mediebolagens. Det skulle i kombination med ett nyttjande av de möjligheter som följer av den allt snabbare tekniska utvecklingen stimulera nyskapande och mångfald.

  Det är därför kap3 i UR-utredningen som Karabuda och Anna Troberg twittrat om är viktiga frågor. Kulturskaparna har upprepade gånger påminnt Anna Troberg om att hon utlovat en analys av detta och sedan inte återkommit. UR-utredningen har två delar och piratpartiet gick ut och sågade hela utredningen med ett pressmeddelande som bara redogjorde för partiets syn på andra hälften.. den som handlar om redaktionella ändringar. Den del som handlar om bland annat nya licenser och avtalsställning mellan mediebolag och kulturskapare (kap3) lovade Anna Troberg återkomma om men övergick sedan till att istället avfärda kulturskaparnas frågor om detta.

  Trist tycker vi som vill höra på vilket sätt Anna Troberg och piratpartiet menar att de står på kulturskaparnas sida.

  ReplyDelete
 8. Enligt det här har Anna Troberg lovat svar i över ett år: http://contentisking.squarespace.com/blogg/2011/5/15/att-tala-innan-man-laser.html

  ReplyDelete
 9. Så länge världen är stor och svåröverskådlig så kommer det finnas ett behov av curatorer och bibliotekarier som gör urval och klassificeringar. Månne kommer det komma någon slags radikalt teknologiskt verktyg som gör världen lättöverskådligare, men tills dess så behövs onekligen någon slags sållningsprocess.

  Att just mediebolagen kommer fylla den funktionen är dock allt annat än givet. Vem vet - kanske kommer vi de närmaste årtiondena se gerillacurering från gräsrotsnivå?

  As to utredningen så håller jag med om Annas åsikt om att den inte går långt nog. Vilket är en ståndpunkt som måste förstås i ljuset av att piraterna anser att allt som håller kvar de smått drakoniska åtgärderna i kap 7 är otillräckligt - hur mycket annat gott den än för med sig.

  Det ligger lite i sakens natur, så att säga. PP skulle helt plötsligt förvandlas till Centerpartiet eller dylikt om en reform som höll kvar dessa åtgärder plötsligt skulle bli okey; det hör till. (Inget ont om Centern, btw.)

  Nu har jag bara skummat utredningen en smula, men jag kan se hur förändringarna till bland annat § 30 skulle gynna den lilla artisten gentemot större motparter. Även delarna om licensiering lär medföra goda ting, även om jag redan nu ska erkänna att jag inte är helt insatt i ämnet. Jag förmodar att Alfons kan förklara den aspekten vid tillfälle.

  Den stora klyftan tycks dock ligga i synen på fildelning/piratkopiering. PP vill som bekant avkriminalisera det hela, av medborgarrättsliga skäl. Kulturskaparna vill hålla kvar kriminaliseringen, som en symbolpolitisk åtgärd. Problemet ligger i att alla försök att upprätthålla en sådan lag kommer att medföra att en hel arsenal av övervakningsmetoder och tvångmedel måste användas för att fånga eventuella brottslingar, vilket gör att mindre reformer är de facto otillräckliga. Både KS och Alfons har sagt sig vilja avskaffa de integritetskränkande paragraferna, men ändå inte riktigt gå så långt som att avkriminalisera.

  Now, vad jag förstår så gör Alfons ett gott arbete i sin gärning med kapitel 3- och 4-frågor. More power to that. Men så länge inte steget att avkriminalisera personligt bruk följer, så blir regleringen av kommersiellt bruk en mindre viktig fråga i sammanhanget. När jag skriver under som "solidariskt brottsmisstänkt" ovan så är det mer än en retorisk figur, trots allt.

  I en idealisk värld hade vi stått sida vid sida i kampen mot övervakningssamhället, Alfons och jag. Jag är optimistisk, dock. Framtiden är inte skriven i PHP, trots allt. :)

  ReplyDelete
 10. Svaret som herr Karabuda söker finns att ta del av i EDRI:s svar till EU-komissionen i samband med "EDRI answer to consultation on EU copyright legislation".

  Lär mer här;
  http://www.edri.org/campaigns/copyright
  http://www.edri.org/docs/edri_copyright_consultation.pdf

  Här avhandlas förslag till reformerad upphovsrätt och hur avtalsförhållanden mellan upphovsmännen och upphovsrättsägarna skall kunna realiseras.

  Majoriteten av det som står i EDRI:s skrivelse är i överenstämmelse med PP:s dagordning.

  Egentligen borde detta bli ett färdigt lagförslag från PP till reformerad upphovsrätt i Sverige.

  ReplyDelete
 11. Undrar vad 'Lennart' har för IP-adress. Och mail.

  ReplyDelete