Thursday, October 27, 2011

Höger, vänster, höger, vänster

Ibland händer det att jag blir tillfrågad var Piratpartiet står ideologiskt. Vilket är en både relevant och knivig fråga. Relevant, eftersom det är viktigt att veta var en har folk som säger sig vilja stifta ens lands lagar. Knivigt, eftersom partiet inte har en ideologi per se, men väl en djupt rotad inställning till staten som fenomen.

För att förstå denna hjälper det att titta på nittonhundratalets två stora ideologiska block i beaktande: kapitalismen och kommunismen. Det utmärkande för de tu är inte att bägge hade var sitt överdimensionerat land till förfogande i sina ideologiska äventyr, utan att bägge är möjligheter sprungna ur samma källa. Alla moderna stater kunde bli antingen kommunistiska eller kapitalistiska, och ni som känner till det kalla kriget vet att det var det allting handlade om.

Den vanligaste beskrivningen av de tu är att de är motsatser på alla möjliga sätt och vis. Vilket inte är helt sant - bägge var genomgående moderna i sina sätt att vara. Bägge hade en centraliserad maktstruktur, bägge upprätthöll sig genom våldsmonopol och bägge var genombyråkratiserade. Kafkas romaner hade kunnat utspela sig i bäggedera.

Och bägge föll offer för samma frestelser. Sovjet var en orgie i exempel på hur moderniteten går fel när den dras för långt, och det på en ofattbart stor skala. Det luriga ligger i att den andra sidan också var/är det. Det sovjetiska systemet var ett människofientligt, kallt och likgiligt system gåendes på ideologisk tomgång - precis som det kapitalistiska systemet är ett människofientligt, kallt och likgiltigt system gåendes på ideologisk tomgång. I den mån de är motsatser så är de två sidor av samma mynt - och som vi alla vet så brukar det inte spela någon särskild roll vilken sida av myntet som pekar uppåt när räkningarna ska betalas.

Det är inte helt svårt att finna exempel på sovjetiska grymheter. Inte heller att finna exempel på amerikanska sådana - särskilt inte under åren då den röda faran var den stora skräcken. I sovjet skickades folk till Gulag närhelst det råkade vara passande; i USA hamnade den som råkade uttrycka vänsteråsikter under statlig övervakning. För att inte tala om den som råkar pekas ut som terrorist.

I den moderna nationalstatens intresse är allt tillåtet.

Now, anledningen till att du ser den här ytterst kortfattade summeringen av gårdagens politiska klimat är inte att säga att den ena är bättre än den andra. Snarare att det inte spelar någon roll vilken ideologi som råkar sitta vid makten för ögonblicket, i och med att staten alltid tenderar att bli mer totalitär och anspråksfull av sig själv. Den totaliseras, oavsett om dess regeringschef råkar vilja höja eller sänka skatten.

För att kunna svara på var Piratpartiet står ideologiskt så måste en börja i denna spontana tendens hos den moderna staten. Om den lämnas att gå på tomgång för länge så börjar den ta sig friheter, med olika grader av förödande resultat. Och den har redan börjat på det digitala området, i alarmerande takt.

Är Piratpartiet höger eller vänster?

Nä.

Men vi tenderar att använda både höger och vänster fot när vi sparkar staten i form och påminner den om att det finns gränser för hur människofientlig den får vara.

Flattr this

No comments:

Post a Comment