Thursday, October 6, 2011

Ett digitalt interface för Sverige

Jag ser med spänning att regeringen släppt en Digital agenda för Sverige. Mitt första och snabbaste intryck är att det helt plötsligt - om än efter en smula betänketid - blivit angeläget att bygga ett interface mellan staten och internet. Eller, rättare, mellan den politiska processen och internet - bygga broar mellan de beslut som fattas och den vardag som folk  lever i mer eller mindre oavhängigt de beslut som fattas. Vilket är kanon, eftersom ett sådant interface behövs - om inte annat så för att politiken annars skulle riskera att bil en smula irrelevant för folks vardagar.

Now, jag ska återkomma med tankar om programskriften - som finns att läsa här - vid tillfälle. Just här tänker jag bara snabbskissa lite på hur ett interface kan ta form.

En ingångspunkt är förstås Wikipedia. Vi kan inte komma förbi detta, hur vi än försöker. Folk som spontant skriver, redigerar, förbättrar, faktakollar och på det hela taget lägger ner fenomenalt mycket arbete - gratis. Att kalla det en folkrörelse vore lite som att undra när fotboll kommer att bli mainstream - en vill helst inte falla i den fällan, och än värre bygga statlig IT-policy kring denna. Snarare vill en förstå hur det kommer sig att någonting kan mobilisera så många aktiva själar och vara så användbart för så många, utan att för den skull vara vare sig statligt eller för profit.

Den civila sektorn i aktion, tack vare och på grund av IT.

En annan ingångspunkt är den framväxande E-sportsektorn. Det kanske kommer som något av en nyhet, men i Sydkorea är Starcraft 2 en så stor händelse att presidenten uttalar sig i det offentliga om hur det går. Ni som är inne i jargongen har säkert hört att "utlänningar" är ett begrepp som används för att beteckna alla som inte är koreaner. Att säga att det är ett interface mellan det politiska och det digitala vore något av en underdrift, men det är en självklar ingång i fenomenet.

För att inte tala om att det är en rejält kul sport. Kolla gärna in den vid tillfälle.

En sista ingångspunkt är den nu pågående demonstrationen vid Wall Street, där Anonymous och ett antal andra organisationer mer eller mindre okynnes fått för sig att bosätta sig i området för att göra ett politiskt statement. Den mesta av samordningen sker via IT, och om vi ska räkna antalet deltagare så uppgår det i bokstavligen flera miljoner världen runt. Det är desto färre på plats, men deras impact blir desto större ju hårdare poliserna svingar sina batonger.

Det säger sig självt att det finns en akut brist på interface här.

Här har vi, i tre enkla skisser, tre möjliga ingångar för att bygga ett interface mellan stat, politik, medborgare och IT. Var och en av dessa tre förtjänar en egen längre utläggning - utläggningar - men just här ville jag bara fånga tanken innan den försvann.

Det här inlägget är inte klart än. Texten är på plats, men jag har skjutit upp länkletandet tills efter dagens session med #pporu. Tack för ditt tålamod.  

  Flattr this

No comments:

Post a Comment