Saturday, October 22, 2011

Hur rum äger sociala rum

Jag vet inte vad ni tänkte när ni för första gången hörde talas om Ajour, men jag tänkte direkt på Lefebvres The Production of Space. Vilket förmodligen inte är den mest självklara kopplingen en kan göra, och därmed också en fenomenal sak att förvandla till ett inlägg.

Just titelns ordval är också allt annat än självklart. Hur kan space - utrymme, område, yta, rum - produceras? Är inte utrymme någonting som finns redan från början, och sedan fylls med föremål allt eftersom?

För den som läst metafysik/filosofi är detta bekanta frågor. Just här och nu skippar vi de akademiska aspekterna, och konstaterar att den gode Lefebvres poäng är att det finns rum och det finns rum. Och - viktigare - att alla rum inte är skapade lika.

En vas, exempelvis, kännetecknas av att den har vissa former. Delvis på utsidan, men ännu mer på insidan - det som skiljer en vas från ett vasformat föremål är att en vas har ett tomt utrymme på insidan, som en kan fylla med lite vad som helst. Själva syftet med vaser är att skapa en skillnad mellan inuti och utanför, och på så vis skapa ett utrymme som kan användas för allehanda ändamål.

Själva utrymmet "som sådant" fanns alltid, men det var först när någon gjorde en vas som det blev ett speciellt/meningsfullt utrymme, - och det är det som menas med produktionen av utrymme.

En behöver inte leta överdrivet länge för att upptäcka att detta spelar en oerhörd roll i våra vardagsliv. All arkitektur handlar exempelvis om skapandet av rum - bokstavligen såväl som sociologiskt. Och när någon ställer sig på en scen så har vi att göra med ett avsiktligt skapat rum, där huvudpoängen väldigt mycket ligger i skillnaden mellan inuti och utanför.

Det som händer på scen är dock inte riktigt detsamma som det som händer backstage. Alla utrymmen är inte skapade lika, och alla utrymmen används inte heller alltid till vad de ämnades för när de skapades. Vilket leder till tanken att saker och ting är som de är av en anledning, och - - Det är väldigt möjligt att förlora sig i den här tanken dagarna i ända.

Nu undrar ni förstås - Ajour? Hur kommer det in i bilden?

Ajour är en vas. Eller en scen. Eller bara ett utrymme, rent generellt - det återstår att se exakt vilken rumslig metafor som passar bäst.

Som alltid med metaforer så spelar det exakta ordvalet mindre roll än det faktum att någon vågat sig på att säga någonting över huvud taget.

Jag vill inte spekulera i vilket innehåll Ajour kommer att råka innehålla. Däremot vill jag säga att jag uppskattar gesten att skapa ett nytt rum, en ny form, en ny scen. Det uppfriskar i en tid där de flesta tycks nöja sig med en enkel ommöblering av de överbefolkade rum som redan finns.

I längden hoppas jag att alla får ett eget rum. För att parafrasera.

Flattr this

1 comment:

  1. Intressant inblick i rumdiskursken, en diskurs jag aldrig hört talas om före detta inlägg. :-)

    ReplyDelete