Monday, July 26, 2010

Sunkets drottning?

Jag läste nyligen ett inlägg borta hos Peter, där hen beklagar sig över att gode justitieminister Ask varit i farten igen. Hen beklagar sig dessutom över att nivån i den politiska debatten tycks ha sjunkit ännu ett steg närmare det totala sunket, vilket alltid är värt att beklaga när det inträffar.

Det är därför extra värt att beklaga att vi givit så pass stort utrymme till Ecpat i den offentliga diskursen rörande statens förhållande till individen som vi faktiskt givit. Det är en diskurs som borde vara inspirerad av tanken att även staten har en obändlig tendens att närma sig sunket, och att vi därför måste se till att införa och underhålla institutioner som aktivt motarbetar denna tendens med alla till buds stående medel. Vilket är motsatsen till vad Ecpat hittills har förespråkat, i och med att de aktivt propagerat för att staten ska sjunka ännu lägre i sin syn på medborgaren, och aktivt införa sunket som arbetsmetod i kampen mot väderkvarnar som inte ens den mest stoiska av Sancho Panzas inkarnationer skulle acceptera.

Jag har tidigare påpekat och förklarat exakt varför barnpornografi inte är ett giltigt argument för att aktivt sunka till statens syn på medborgaren, och jag säger det igen: argumentet att det handlar om barnporr är av den typen att vilken negativ term som helst skulle kunna sättas in i dess ställe. Det rör sig inte om logiskt giltiga syllogismer där slutsatsen med obändlig logisk nödvändighet följer ur premisserna, utan dessvärre om ett synnerligen retoriskt effektivt knep för att få sunkigheten att verka rumsren.

Vi i Piratpartiet uppmanar härmed drottning Silvia, respektabilitetens väktare, att omedelbart ta avstånd från dessa sunkets ambassadörer och stå upp för vad varje kunglighet borde stå för - ett rättssäkert samhälle där det inte räcker med påhittade argument för att släppa lös våldsmonopolets blodhundar på den vanlige medborgaren.

Allt annat vore ett accepterande av att kampen är över, att sunket har vunnit och att vi för evigt har lämnat både demokratin och republiken bakom oss.

Utan pardon. Och absolut inte med någon som helst möjlighet att överklaga. -

Flattr this

No comments:

Post a Comment