Monday, July 19, 2010

Jag tror på framtiden

Idag dök det första av många inlägg i serien 2022 upp. Tanken är att publicera ett inlägg om dagen tills valdagen inträffar, och därigenom påvisa den bredd och det djup som finns i Piratpartiets vision inför framtiden. Eller, rättare, visioner - vi har ingen anledning att dölja att vi är ett pluralistiskt parti som inrymmer många åskådningar inom vår ömma organisation.

Varje dag under de närmaste två månaderna kommer du därmed att kunna ta del av en ny vinkel av det som är piratpolitik - och än mer av internetpolitik i sin positiva form. Det är nämligen medlemmarna själva som formulerar och inspirerar inläggen, direkt från eget hjärta.

Tänk vilken tillit vi måste känna till våra medlemmar, som vågar lita på att de kommer att formulera framtiden.

Vi är sådana. Vi litar på våra medlemmar, vi litar på internet - och vi litar på framtiden. Vi tror nämligen på den. Och du kommer att kunna läsa om exakt varför exakt varje dag de närmaste två månaderna.

Välkommen ombord!

Flattr this

No comments:

Post a Comment