Thursday, February 11, 2010

Rättigheter och hur du avskaffar dem

Jag har ett antal gånger tidigare skrivit att lagstiftning och moral inte hör ihop och att saker och ting blir fel om de sammanblandas på otillbörliga vis. Dvs alls. Jag har dock inte varit helt smidig på att förklara hur detta går till, så idag känns som en bra dag att göra detta på.

När en talar om rättigheter så dyker vanligtvis ett visst begrepp upp, ett visst namn, och detta är Magna Carta. Detta dokument är viktigt, då det begränsar vad staten får och inte får göra. Före dokumentets omvandling till lag så gällde att Konungen var Dugs sändebud på jorden och kunde göra nästintill vad som helst utan att drabbas av någonting alls; efteråt har samme Konung bunden att följa vissa lagar och begränsningar, och ve henom vid eventuella återfall till tidigare statsskick. Missbruk beivras, så även blåblodigt sådant.

Det här är av oerhörd vikt. Om Dugs sändebud på jorden, Konungen själv, den högste av de högste, är bunden av lagen, så gäller detta alla andra också. Det finns inga undantag, inga ursäkter, inga specialfall, inga om, inga men, inga förmildrande omständigheter, inga förhalningar, inga frigörande prejudikat - det som gäller för Konungen gäller även för dig, vem du än är och vilken position i samhället du än har. Det betyder också att de rättigheter som ges i lagen gäller även den lägste av medborgare, vem denne än är.

De specifika lagtexterna i dokumentet gäller förstås inte här i Sverige, eller ens längre i England där de skrevs, men deras ande gör det. Så som att, exempelvis, att ingen ska frihetsberövas utan god och väl motiverad anledning grundad i gällande och relevant lagtext, samt att prövningen om huruvida de skäl som anges för frihetsberövandet är giltiga ska ske i en objektiv domstol enligt vissa väl definierade regler. Om inte denna anledning finns så finns inte heller någon som helst anledning att göra någonting alls mot någon; såvida du inte är bevisat skyldig så är du oskyldig till tids ände. Inga undantag.

Now, anledningen till att lagar och moral inte går ihop är för att moraliska lagar ofta är sådana som bestraffar de mest märkliga av ting på de mest obskyra grunder. Mer sekulära lagar (så som att det är förbjudet att mörda, stjäla, urkundsförfalska, bryta giltiga avtal och dylikt) finns på plats för att det blir en himla samhällelig oreda om folk går omkring och gör sådana saker hela tiden. Det är svårt att bygga en långsiktig och organisatoriskt komplicerad ekonomisk verksamhet om vem som helst kan komma och mörda dig ostraffat när som helst. Sekulära lagar förbjuder beteenden som försvårar umgänget mellan människor; moraliska lagar förbjuder beteenden för att de är FEL i sig själva, av någon godtyckligt vald anledning.

Principen ovan säger ju att du är oskyldig så länge du inte kan bevisas skyldig. Med lagar stiftade i moralens anda kan du bevisas skyldig till brott utan att ens ha gjort någonting särskilt med vare sig uppsåt eller ens medvetenhet om vad som har hänt. Eftersom det rör sig om moralbrott så är du per definition OND om du begått dem, så att du nekar betyder absolut ingenting. Onda människor har inget samvete som hindrar dem från att ljuga, och eftersom du bevisligen begått en ond gärning så är du kapabel att begå fler. Det värsta som kan hända är därmed att bli anklagad för brottet - inte brottet som sådant.

Tillåt mig att illustrera detta i tre exempel: droger, barnporr och piratkopiering.

Vi vet alla att droger är förbjudna. Fråga ett lagom slumpmässigt urval av folk om varför de är förbjudna, och du kommer att få lagom många slumpmässiga varianter på temat att de är onda. De är till och med så onda att det inte bara är förbjudet att använda dem - det är även förbjudet att inneha dem, ens i små mängder. Vilket, som ni ser, sparkar upp både dörrar och fönster för möjligheten till ett brott utan förövare. Vill du skicka någon du inte gillar i fängelse? Plantera en lagom stor mängd av valfri tung drog så att det ser ut som att denne innehar denna, ring polisen och se hur dennes frihet nu enligt gällande rätt är moraliskt berövad. Skåda - omedelbart upphävande av habeas corpus, rättssäkerhet och rättssamhället som sådant. Vem bryr sig om en knarkare som säger sig vara drogfri?

Likaså vet vi att barnporr är förbjudet. Samma mönster här - innehav är så brutalt förbjudet att många tycker att vi borde införa omedelbart dödsstraff för det. Ändå är det oroväckande lätt att smyga in ett stort antal barnpornografiska bilder på sina plågoandars dator, låta tiden gå en stund och sedan "råka" låta våra rättsvårdande och moraliska myndigheter få nys om detta. Återigen ett brott utan förövare, och ett omedelbart upphävande av allt vad rättigheter ens har andats på för den numera genomonde medborgaren i fråga. Vem bryr sig om hur en aktiv pedofil förnekar saker?

Now, om det är lätt att sätta dit någon för droginnehav och barnpornografiinnehav, hur lätt är det då inte att sätta dit någon för piratkopiering? Droger kräver ju ändå viss ansträngning för att få tag på, och de som samlar på barnpornografi har nästintill tvingats bygga sig ett eget parallellt internet vid det här laget på grund av alla specialinsatser mot dem, men piratkopierade filer kan vilken läs- och skrivkunnig femåring som helst införskaffa utan större problem alls. Och om vi tänker gå lika långt med piratkopiering som med droger och barnporr - vilket vi tydligen tänker med tanke på alla razzior som inträffat sistone - så är det bara en tidsfråga innan vi avskaffat precis alla rättigheter vi någonsin haft för alla du någonsin känt i - moralens namn. För du tror väl inte att det är svårare att smyga in något kilo heroin i din källare än det är att lämpa över några tusen valfria piratkopierade låtar på din dator utan att du ens misstänker tanken? Eller att se till så att dessa automatiskt laddas upp om och om igen varje gång du ansluter till internet - utan att du märker det?

Vid det här laget spelar det ingen roll om ditt samvetes mjöl är lika vitt som snöblandat kokain eller om ditt ansikte dyker upp när en slår upp ordet "mönstermedborgare" i ordboken - även du kommer att dömas som skyldig i den moraliskt rättsosäkrade domstolen när det är din tur att stå oskyldigt anklagad. Ty i det moraliska samhället är det största brottet av alla att bli anklagad.

Vi i Piratpartiet struntar fullständigt i droger. Vi bryr oss ännu mindre om barnpornografi, och vi skiter i ärlighetens namn fullständigt i allt vad piratkopiering och fildelning heter över huvud taget.

Men vi bryr oss om din, dina barns och dina barnbarns rätt att leva i ett rättssäkert samhälle, där varje dag inte är en konstant kamp för att inte orättfärdigt drabbas av ett mångårigt fängelsestraff för ett moralbrott begånget av någon annan.

Gör inte du?

Flattr this

2 comments: