Tuesday, February 9, 2010

A jolly good fellow

Idag fyller vår ömme parlamentariker 50 år, och för att visa att det finns ett oerhört brett och oemotsägligt stöd för denne vår hjälte så har jag och ett otal andra goda pirater spontant tagit oss för att - just idag, just nu - skriva var sitt inlägg med innebörden att -

GRATTIS!

du leva uti hundrade år, och må vart och ett av dessa inlägg bära dig genom var sin förhandling, överläggning eller dylikt som behöver genomlidas för den goda sakens skull.

Yarr!

No comments:

Post a Comment