Tuesday, February 16, 2010

Internet och det goda samhället

Mycket av den information om, kring och från samhället jag får kommer via internet. Om kommunen exempelvis vill stänga av vattnet i mitt bostadsområde för att utföra underhåll på en av ledningarna så får jag reda på det via deras RSS-flöde. Om lånetiden på mina biblioteksböcker håller på att gå ut så kommer ett email, och jag kan även låna om dem online. När jag ansöker till en universitetskurs så sker detta via internet. När jag sökte och fick det hyreskontrakt till den lägenhet jag nu bor i så skedde detta via det kommunala bostadsbolagets hemsida. Jag vet inte riktigt om du märkt det, Per Strömbäck, men samhället är inte bara närvarande på internet utan även oupplösligt integrerat med det. Om internet skulle sluta fungera så skulle även stora delar av samhället fungera.

Du behöver inte gå på universitet, besöka ett bibliotek eller ens vara ansluten till det kommunala vattennätet för att använda internet. Varje gång du använder kort för att betala i butikerna så använder du internet. Varje gång du tar ut pengar i en bankomat så använder du internet. Varje gång du får lön så sker detta - om det är ett vitt arbete - över internet. Och samhället har mycket detaljrika lagar och förordningar om hur detta bör och ska gå till. Ty lagar gäller lika mycket på internet som i resten av samhället. Att påstå någonting annat är som att påstå att vissa lagar inte gäller i exempelvis Partille eller Teckomatorp; det är absurt och taget helt ur luften.

Vår gode Strömbäck syftar med sin artikel att skapa debatt om samhället, internet och de principer som ska vägleda oss i vårt förhållningssätt till dessa. Gott nog. Men hen gör det på ett sådant sätt att diskussionen blir snedvriden redan från början. Vid första genomläsning av är det lätt att få intrycket att internet är ett laglöst land där vilda cowboys och hänsynslösa storföretag härjar oförhindrat - hens ordval är att internet idag kännetecknas av en märklig "kombination av oligopol och anarki". Jag vet inte om Strömbäck nyligen läst William Gibsons Neuromancer, där den virtuella världen passar in perfekt på precis den beskrivningen, men saker och ting har onekligen gått framåt sedan dess publicering i mitten av åttiotalet. Internet är inte någonting väsenskilt från samhället - internet ÄR i allt högre grad samhället, och att försöka framställa det som någonting annat är att (medvetet eller omedvetet) vilseleda sina läsare.

Det finns onekligen behov av en debatt kring den nya verklighet vi lever i, där skillnaden mellan att vara online och att vara offline de facto är mer eller mindre utplånad, men om vi ska ha en sådan så måste vi utgå från samma principer som har gällt för det goda samhället sedan de gamla grekernas tid. Samma lagar som gäller offline gäller även offline, och samma tradition av politisk filosofi som väglett oss som en röd tråd sedan de gamla grekernas dagar gäller även i den vardag vi lever i idag. Om vi ska ha en debatt kring internet så är det där vi ska börja.

Strömbäck efterlyser politiska visioner. Som tur är så finns det finns ett antal av dem att hitta på internet, och om du vill ha någonting mer handgripligt så finns det böcker på biblioteket och kurser på universitetet som kan ge dig uppslag och idéer i ditt letande efter det goda samhället. Människor har försökt definiera ett sådant i över två tusen år, och de har under tiden lyckats komma fram till en hel del kloka saker.

Låt oss basera debatten om det goda och internetanslutna samhället på dessa saker, i stället för på halvt ihågkomna sinnesbilder om hur internet en gång i tiden framställdes i spekulativ science fiction. Låt oss basera debatten på böckerna vi finner i hyllorna filosofi och samhällsvetenskap på biblioteket, snarare än sådana vi finner på avdelningen för skönlitteratur. Låt oss - du och jag, Strömbäck, och alla andra medborgare - ta både samhället och internet på allvar i vår framtida debatt i ämnet.

För det goda samhällets skull.

No comments:

Post a Comment