Thursday, June 7, 2012

Delad likvidering

Tidningars syfte är att sälja kunder till sina annonsörer. Annonsörerna köper reklamplats, och förväntar sig i utbyte att tidningarna ska göra sitt absolut yttersta för att se till så att så många som möjligt får se dessa annonser. Genom att göra sig läsvärda drar de till sig läsare, som i sin tur översätts till intäkter och möjligheten att dra in framtida intäkter.

Detta är vad tidningar går ut på. Det är deras enda syfte som kommunikationskanal.

Nu kanske någon vill invända att tidningar även fyller andra funktioner. Så som att de granskar den offentliga makten, att de informerar medborgare om viktiga skeenden i det politiska och ekonomiska, att de håller geografiska områden uppdaterade om vad som pågår lokalt, att de förser läsarna med ett forum för debatt och dialog -

En skulle kunna invända en hel del mot reduceringen av tidningar till en rent ekonomisk funktion. En skulle till och med kunna invända att den rent ekonomiska funktionen är underordnad de andra samhällsnyttiga funktionerna som den kommunikationskanal som tidningarna utgör tillför.

Gott så.

Kan vi nu vänligen börja tala om fildelning på samma vis, utan att ständigt fastna i denna ekonomiska reduktion till absurditet?

Flattr this

2 comments:

  1. Du har en förmåga att formulera samhällsfenomen som är smått genial. Tack för det.

    ReplyDelete