Thursday, June 3, 2010

Ideologiska ungdomar

Jag var igår på en synnerligen ekumenisk grillkväll där representanter från diverse politiska ungdomsförbund - inklusive då vi från Ung Pirat - var närvarande, och under mycket informella former lärde vi känna varandra i all korthet. Goda tider med goda människor och - mestadels - goda grillade delikatesser.

Jag tog mig inte för att propagera allt för mycket för vår agenda där och då. Även om det gemensamma intresset redan från början givetvis var politik, så finns det mysigare sätt att inleda en bekantskap än att ta upp saker som bevisligen innehåller vissa konfliktlinjer. Det duger liksom inte att dra upp sådant som kommer att dela upp gemenskapen i olika läger när målet är att folk ska komma ut ur sina små bubblor av intern jargong. Proletariatets revolutionära kamp mot den borgerliga kapitalismen får, liksom den fria marknadens liberala försorger, - liksom, förvisso, vår inomparlamentariska juridiska aktivism - vänta på att ta sig uttryck tills alla lärt känna varandra.

En sak som slog mig medan jag lyssnade till den pågående diskussionen var hur ideologiskt färgade de andra partierna är. Det borde kanske inte ha kommit som en överraskning, men skillnaden är verkligen påfallande mellan pirater och ickepirater. Med folk inom Piratpartiet har jag haft ibland rent episka interna stridigheter i pedagogikens tecken - vi minns alla den Stora Demokratidebatten '10 - men det har ändå alltid funnits någon slags gemensam utgångspunkt, hur långt borta vi än stått från varandra i ett endimensionellt höger/vänster-perspektiv. Detsamma gäller inte riktigt med ickepirater - saker och ting blir flamberade lite mer omedelbart. Höger/vänster blir inte en modalitet där det ena är lika möjligt som det andra, utan en reell klyfta mellan människor.

Kanske är det ett uttryck för att vi trots allt är ett konservativt parti och anser att det inte riktigt är helt lönt att springa iväg allt för långt allt för fort i våra idéer; kanske är det bara jag som är metaperspektivistisk igen och tar för givet att alla andra också är det. Men skillnaden är ändå talande - det är helt klart olika politiska naturer i de olika ungdomsförbunden, och det är bra att vi kommer samman lite då och då och får reda på hur vi skiljer oss åt. Men också hur lika vi är. Egentligen. Trots allt.

Likväl. Vi lyckades ta oss förbi alla potentiella konfliktlinjer, och till och med bilda vissa intressanta blocköverskridande koalitioner över ett parti kubbspel. Med tillhörande diskussion över reglerna, förstås.

Förhoppningsvis blir gårdagen inte en engångshändelse, utan det första i sitt slag av många återkommande och givande sammankomster mellan ungdomsförbund från både höger, vänster och pirathåll. Vi ungdomar behöver ju trots allt inte vara fiender med varandra bara för att det är valår. -

2 comments: