Sunday, June 27, 2010

Internet är en fluga

I en galax långt långt borta sade någon för länge länge sedan att internet är en fluga. Vilket för oss i dagsläget är en fruktansvärt obegriplig sak att säga (även om vi tar med i beräkningen att den som sade det efter hand preciserade att internet var en fluga i ett mycket specifikt diskursivt avseende). Internet, en fluga? Vad menas med en fluga, och hur, och varför?

Precis som med flugmetaforen så måste även andra metaforer som används om och för internet preciseras. Jag tänker här försöka mig på att göra just detta med fem metaforer som ofta används om internet: internet som plats, som medium, som gemenskap, som livsåskådning och som infrastruktur. För att göra det enkelt för oss tar jag dem en i taget.

Att säga att internet är en plats är förstås intuitivt uppenbart, eftersom det onekligen finns saker att hämta och från internet. Problemet med internet som topos är att metaforen dör en smula när en börjar precisera den - om det är en plats, vad är då dess relation till andra platser, och hur tar en sig dit? Och hur tar en sig omkring på den när en väl är där? Och när en lämnar den, vart tar den då vägen? Går det ens att lämna den?

Det största problemet med påståendet att internet är en plats är förstås ordet "en". Vi vet ju alla att - om internet är ett topos - så är den åtminstone två platser, med som minst en minimal avgränsning mellan den sida du är på just nu och alla andra sidor. Transportmedlet mellen där-du-är och där-du-inte-är är dock fenomenologisk teleportering, dvs omedelbar förflyttning till synes utan att passera eventuellt mellanliggande rum, så att försöka avgränsa ens nuvarande position gentemot andra blir med andra ord en funktion av ens uppmärksamhet. Och det kan inte riktigt sägas vara en fungerande bild av någonting om det försvinner så fort en inte tittar på det.

Att säga att internet är ett medium är också ett något problematiskt påstående. Inte minst i och med ordet "ett", där det återigen finns vissa problem med att påstå internet vara en totalitet av något slag. Internet som media är dock en intressant tanke, eftersom varje användning av någon slags media - vilken sort som helst, från runsten till gåsfjäderpenna till augmented reality - kräver någon form av anpassning från dess användare. Vilket då får oss att behöva ställa frågan: vilken slags anpassning kräver internet som media från oss användare? Och är denna ett pris värd att betala? (Svaret är förmodligen "ja", men det är värt att ställa frågan i syfte att reda ut exakt vad vi gör när vi gör det vi gör med internet.)

Att säga att internet är gemenskap - inte "en" gemenskap, utan gemenskap som sådan - är förstås sociologiskt missvisande. Det vore lite rättare att kalla det en gemensam social miljö där både gemenskap och trätobrödraskap uppstår, ett socialt fält där vänner vänskapar och där fiender krigar. Det är, med andra ord, en god representation av mänsklighetens inneboende oförmåga att både komma överens och att inte göra det, med den stora skillnaden gentemot tidigare sociala miljöer att de ögonblick då gemenskap uppstår så kan denna sprida sig långt bredare och långt fortare än innan.

Att säga att internet är en livsstil eller en livsåskådning är inte heller helt oproblematiskt, då detta missar vissa aspekter av helheten. Det är förvisso sant att den som internätat sig väldigt mycket och ofta intar en radikalt annan syn på världen än de som inte gör detta, men denna skillnad i syn är bara en beskrivning av internets konsekvenser, inte nödvändigtvis av dess väsen.

Att säga att internet är infrastruktur - här kan vi möjligtvis tala om "en", i alla fall än så länge - leder dessutom inte helt rätt det heller. Det ÄR förstås infrastruktur i rent materiell bemärkelse, men på samma sätt som en väg av asfalt så gör den inte så mycket i sig själv. Den liksom bara är i väntan på att nästa paket - som skulle kunna bara bilformat - ska passera, men bortom att den möjliggör snabb och billig kommunikation så gör den inte så mycket i sig självt i standbyläge.

Jag har nu nämnt fem metaforer för internet, och kritiserat dem alla  Den som vill vara elak skulle kunna fråga mig om vilken jag föredrar mest, och då skulle jag utan att tveka ens det minstaste lilla dyft svara: alla, så länge de används tillsammans.

Lika uppenbart som det är att internet inte är fluga eller ett system av tuber, så är det uppenbart att det är både topos/plats, media, social samvaro, livsstil/livsåskådning OCH en infrastruktur. Samtidigt. Och att om vi ska förstå internet och dess användare så måste förstå dessa på alla dessa sätt, både var för sig och i förening. Så om vi ska sammanfatta internet i en enda mening så får det bli så här:

"Internet är en plats där den medialiserade vardag vi alla lever i och som formar allas vårt sätt att se på världen formas genom att möjliggöra förflyttandet av information långt snabbare och billigare än vad tidigare generationer kunnat."

Vilket kanske inte låter särskilt sexigt. Men tänk så här - du vet vad internet är, du vet hur awesome det är, och nu har du fem medvetna vinklar som du i detalj kan beskriva exakt hur awesome det egentligen är. Den stora poängen med det här inlägget är att det inte är vare sig lönt eller värt det att reducera det till endera av dessa enbart, utan att det alltid är alla samtidigt.

Välkommen till internet. Det vägrar vara en fluga, det vägrar att falla under en enkel enhetlig definition, och det vägrar, på så många olika plan, konsekvent att vara "en".

 Det är inte underligt att vi i Piratpartiet älskar det. Och att makthavare med lite äldre själar inte riktigt vet hur de ska hantera det; de må veta hur de ska knyta en fluga, men att handskas med någonting som inte riktigt är en fluga. -

Flattr this

No comments:

Post a Comment