Saturday, June 26, 2010

Fulargument

Det är nu midsommardagsmorgon, och jag anar att många huvud värker både av nya tankar och nya farhågor inför framtiden. Eller bara rent generellt. Eller bäggedera. I alla fall så lär mycken fulsprit vara slut vid det här laget, så vad vi vakna bloggläsare får ta till är några fulargument i stället.

Ett fulargument som jag gått omkring och funderat på i några dagar nu är detta. Det ser i sammanfattad form ut ungefär så här:
1. EU har i och med Lissabonfördraget fått nya kompetensområden.
2. Internet sägs vara farligt för folks mentala hälsa.
3. ?
4. Profit!

Steg tre och fyra må vara lånade från en känd South Park-sekvens, men det ligger faktiskt mer i detta än rent lulzvärde. Det ligger nämligen i alla arguments natur att de alla har någon form av [profit] inbakade i sig, eller åtminstone låtsas göra det. Det kanske verkar lite märkligt, men tänk så här - vad är det för slags argument som inte innehåller några meriter eller fördelar? Vi skulle kunna bli filosofiska och börja tala om syllogismer och induktivt bärande argument, men eftersom jag är mer av en retoriker så kan jag med en gång kalla dem vid deras rätta namn: dåliga argument.

Om argumentationen inte innehåller någon slags positiv aspekt så fungerar den inte. Problemet med argumentationen ovan är att steg tre vanligtvis brukar innehålla någon slags koppling mellan de tidigare stegen och den slutgiltiga vinsten. I det här fallet får vi dock frihet från det rent logiska sambandet mellan delarna, och lämnas därför att fritt fylla i exakt hur den eventuella vinsten följer ur det sagda. Vilket i och för sig är vänligt gjort, men det är samtidigt fult argumenterat eftersom internets synnerligen obekräftade inverkan på befolkningens mentala hälsa inte riktigt har någonting att göra med Lissabonfördragets utformning, syfte, funktion eller omedelbart tänkta tillämpning att göra.

Vi lämnas alltså att på egen hand fylla i sambandet mellan ett löst påstående om att internet är farligt, ett annat (om än inte lika löst) påstående om att EU fått nya befogenheter i och med Lissabonfördraget, - och steg fyra, vinsten, anledningen till att vi nickar instämmande. Om vi nu, hypotetiskt sett, inte skulle veta särskilt mycket om antingen internet eller fördraget i fråga så skulle vi nästan kunna falla i fällan att tro att det finns en koppling mellan det hela, och att den argumenterande föreslår någon slags positivt alternativ. Om vi dessutom inte känner till hur argumentation fungerar så kanske vi eventuellt faller i fällan att på egen hand fylla i så många argument för att denna koppling finns att det blir omöjligt att inte se den.

Vilket inte är helt vänligt gjort. Egentligen. Jag tror det vardagliga begreppet för ett sådant förfarande är "att luras".

Det gäller alltså att hålla koll på tre saker. Den första är vad argumentationen utlovar som [profit] - det är alltid något, även om vi inte håller med om det. Det andra är vad argumentationen handlar om, rent konkret. Det tredje är hur argumentationen framställer det som att dessa saker hör ihop, och på vilket sätt det föreslagna alternativet - vad det än är - egentligen förhåller sig till vad som egentligen är bra för en själv, och om det ens är möjligt att åstadkomma detta utifrån det argumentationen handlar om.

Verkar det komplicerat? Tänk då så här:

Sommarplågorna breder ut sig som en rysk böldpest så här års, och tusentals människor blir närmast mordiska av sig när de hör sådana. I den senaste revideringen av EU:s konstitution fick EU befogenheter att göra fler saker än tidigare. Vad planerar EU att göra mot sommarplågeplågan?

Eller varför inte så här:

Sommarplågorna breder ut sig som en rysk böldpest så här års, och tusentals människor blir närmast mordiska av sig när de hör sådana. Sedan Bingolotto bytte programledare så har många nya moment dykt upp i programmet. Vad planerar Bingolotto att göra mot sommarplågeplågan?

Eller så här:

Sommarplågorna breder ut sig som en rysk böldpest så här års, och tusentals människor blir närmast mordiska av sig när de hör sådana. Sedan införandet av FRA-lagen har FRA som myndighet fått fler befogenheter, däribland att övervaka samtlig elektronisk kommunikation som pågår i riket. Vad planerar FRA att göra mot sommarplågeplågan?

Visst känns det en smula som att det där utlovade positiva - att slippa sommarplågorna - inte riktigt kan uppstå som ett resultat av vare sig EU:s, Bingolottos eller FRA:s agerande?

Gott. Då är du numera officiellt bepansrad mot en viss typ av fulargumentation, och kommer garanterat att tänka ett varv extra när du ser officiella talespersoner använda den här typen av skojeri i officiella sammanhang. För du går väl inte på vad som helst, eller hur?

God midsommardagsmorgon!

Flattr this

No comments:

Post a Comment