Monday, August 9, 2010

Trollskogens Sverige

Jag skrev igår ett inlägg som ställde frågan om varför Sverigedemokraterna finns. På detta inlägg fick jag ett antal Sverigedemokratiska svar, varav inget av dem var av trollkaraktär. Vilket är uppmuntrande, då det helt säger emot tesen att det räcker med att nämna ordet "Sverigedemokraterna" eller någon böjning av ordet för att trollen ska anfalla ens blogg med en vilja till hämnd så hård att de glömt vad den ursprungliga oförrätten handlade om.

Det antyder att det fortfarande går att diskutera och problematisera. På något plan.

Det stämmer dock att det drar besökare att skriva om dem - igår var något av en rekorddag, och en löjligt stor andel av besökarna kom från SvD's artikel om den ömme Åkesson. Det finns onekligen ett intresse i och av en diskussion kring det hela.

Nu är jag ju förstås en sån där overklighetens person, och följer Benedict Anderson och den gode Bauman (som iofs bara vidareutvecklar vad den förre sade) i tanken om att den däringa nationalstaten är en inbillad gemenskap och en mycket medvetet konstruerad social konstruktion. Vilket då gör det en aning svårt för mig att gå med på argument om nationalismens och patriotismens inneboende egenvärde - särskilt inte som den framväxande folkskolan på artonhundratalet hade som primär funktion att fostra fram den nationalistiska medborgaranda som sedermera anförs som politisk agenda idag. Ännu mer särskilt inte eftersom detta var en process som pågick ungefär överallt på den tiden, om än med olika lokala variationer.

Likväl. Det här handlar inte om argumenten och deras giltighet, utan om möjligheten att framföra och diskutera dem.

Möjligheten finns. Bevisligen.

Även om jag nu inte råkar vara överdrivet förtjust i era argument, och kan trava en hel hög referenser som gör snömos av dem, så finns det ett egenvärde i att ni har möjlighet att framföra dem.

Se nu till att inte förstöra denna möjlighet genom att låta alla andra inlägg på era teman drabbas av realiserandet av den fördom som nämn i inledningen. Nettoeffekten skulle bli brutalt negativ för både landet och nationen Sverige, och så kan vi ju inte ha det. -

Flattr this

2 comments: