Tuesday, August 3, 2010

Ett försök till kritik

Jag må bara vara en enkel person med en enkel syn på världen, där rätt är rätt och fel är fel och allt däremellan lämnas åt åldermännen att avgöra, men hur tänker den gode Forssberg? Inte i det att hen kritiserar PP - mer kritik är alltid en bra sak, och en ofrånkomlig del av en dynamisk diskussion - men att inleda en artikel som vill framföra en kritik mot en bristande grad av seriositet med en formulering som denna? Se bara!

Piratpartiet riskerar att bli valrörelsens motsvarighet till den där tysken med porrmustasch som var helt rätt på Ibiza men som är pinsam i den svenska vardagens gråa sken.

Vi har nationella fördomar kombinerade med ordet porrmustasch kombinerade med en grav generalisering av den svenska vardagen. Varken det första eller det sista baserar sig på någon som helst klar innebörd (det finns trots allt olika slags tyskar och olika sorters svenska vardagar, där det ibland är svårt att tro att två enskilda manifestationer av endera tillhör samma kategori), och det mellersta är - om ni ursäktar rakheten - bara fånigt i sammanhanget.

Nu är jag som sagt en enkel personlighet, men jag anser ändå att det är god stil att inte begå den synd en kritiserar andra för i det sammanhang där kritiken pågår. Det tyder bara på att författaren inte riktigt tänkt igenom texten ordentligt, och kanske, möjligen, att hen borde ha givits lite mer tid till förfogande för att verkligen drabba samman med skrivandets hårda arbete.

Jag är dock inte bara en enkel människa, utan även en förlåtande sådan. Så, min gode Forssberg, jag vill ge dig en chans till. Du förtjänar det. Ta en promenad, ät ett mindre mellanmål, andas både in och ut, och skriv sedan kritiken en gång tillm i en ny version. Jag anar att du har poänger, men du gömmer dem bakom en bunkerförsedd porrmustasch som bara växer sig större och större för var gång jag förvånas över att ingen påpekade den för dig i korrläsningsstadiet.

Jag anar poänger som, om de formulerades klart och tydligt, skulle kunna utgöra ett påtagligt bidrag till uppgraderandet av den offentliga diskursen till en sann deliberation rörande det mellanmänskligas och det politiskas essens, där de inneboende svårigheterna till intersubjektiv kommunikation nödvändiggör sådana saker som "valmanifest", men porrmustaschen får det tyvärr att se ut som om du bara staplat en ansamling uppseendeväckande påståenden på varandra bara för att försöka väcka så mycket uppmärksamhet som möjligt, och att det råkade handla om Piratpartiet bara för att det låg i luften just nu.

Du kan bättre, Forssberg. Jag tror på din förmåga. Jag tror att du har det inom dig att skriva så mycket bättre än vad resultatet råkade bli just den här gången.

Låt inte porrmustaschen bli ditt sista ord. Okay?

Flattr this

1 comment:

  1. Jag gillade den artikeln. Den satte fingret på en viktig detalj, att pp verkar faktiskt ganska hämndlystet, eller iaf överdrivet revanschsuget, här ska de få, alla de som varit dumma. Det är inte så illa som vissa andra, som Ask eller så, men det är ändå rätt så oklädsamt får jag hålla med om och lite ovärdigt.

    ReplyDelete