Thursday, November 12, 2009

Studenter är grova och förhärdade brottslingar

Det är ett av världens minst kända statistiska fenomen, men det är likväl sant. Taget över lag så är studenter (gymnasielever av definitionsmässiga skäl inte medräknade) ett av de mest fredliga och skötsamma segmenten av befolkningen som någonsin funnits. Alla kategorier. (Utom möjligtvis plagiat och tentafusk). När stadsplanerare väljer var de ska placera polisstationer så väljer de ytterst sällan att förlägga dem till universitetsområdet - det är inte där det gör mest nytta. Studenter är, by and large, brutalt tråkiga när det gäller att begå spektakulära brott som kräver omedelbara polisiära ingripanden.

Det här beror ju förstås på att studenter vanligtvis har saker att göra om dagarna (så kallade "studier") och dessutom vanligtvis har sitt dagliga bröd tryggat (genom så kallat "studiemedel"). Incitamenten att förfalla ner i ett liv av seriell brottslighet och yrkeskriminalitet är påfallande frånvarande, och vardagens fokus ligger mer på att försöka förbereda sig inför nästa tenta än att planera nästa stora värdetransportrån. Om de lämnas ensamma så kommer saker och ting att rulla på som de brukar, och de kommer dessutom efter ett tag att lämna universitetsvärlden och bli goda och rakryggade medborgare med produktiva och skattegenererande arbeten.

Det är därför förvånande att statsmakten och de moraliska makterna gör sitt bästa för att förvandla studentdemografin till en samling grovt förhärdade brottslingar vars kriminella karriär sträcker sig över flera år och som borde skickas till fängelset direkt, utan att passera vare sig eller, helst, domstol. Ett sätt är genom att klassa marijuana som en Farlig och Olaglig drog, som ger böter och/eller fängelse om en så bara råkar hålla i det. För ens akademiska karriär är det dock farligare att få böter eller hamna i fängelse än att röka på lite mellan föreläsningen och seminariet - faktum är att om en är på gott humör på det senare så kan en bidra med mer och fler konstruktiva inlägg i diskussionen, vilket är ett stort plus rent studentmässigt sett.

Ett annat sätt som the powers that be försöker förvandla samhällsbefrämjande studenter till yrkeskriminella ligister är via lagstiftningen kring fildelning. Now, det må vara så att studenter har studiemedel, men detta räcker inte hur långt som helst, och när hyran och kurslitteraturen är betald så finns det en liten, liten, liten summa kvar till den utgiftspost som i vardagsmun kallas "mat". Studenter kan dock inte leva på mat och kurslitteratur allena, utan mår bra av att någon gång lite då och då koppla av genom att titta på en film i stället för en ordbehandlare på sin ömma datorskärm. Om denna laddats hem från Demonoid eller någon annan stans leder inte detta till någon utebliven inkomst för någon, eftersom studenter de facto inte har några pengar kvar till övriga inköp när månadens utgifter är betalda. Uteblivna skatteinkomster från den karriär som avbröts på grund av att studierna övergavs efter böter och/eller fängelse grundade i fildelningsbrott är, däremot, långt mer kännbara för samhällets del.

Ett tredje sätt som de samhälleliga makterna försöker sätta dit studenterna är genom det beryktade förslaget om tittförbud. Det spelar ingen direkt roll om en faktiskt avsåg att titta eller inte; sett är sett och kan aldrig oses, och om det är förbjudet att ha sett så blir det därmed förbjudet att vara. Now, det må te sig som så att studenter lever lite i sin egen värld, men likt andra människor så har de den egenskapen att de existerar - de är och kommer att vara - och om varat som sådant är kriminaliserat så är det bloody svårt att ta sig igenom universitetsåren utan att förvandlas från laglydig medborgare till förhärdad medbrottsling.

Med andra ord - studenter är ett av de mer skötsamma segmenten av befolkningen, och samtidigt ett av de mest kriminella. Inte för att studenter helt plötsligt övergått till att bli mer traditionellt brottsliga än innan, utan för att lagstiftningen vidgats så pass kraftigt att även vardagligt och/eller ofrivilligt beteende blir olagligt. Beteenden som, om det lämnas ensamt, inte kommer att orsaka någon som helst skada, men som däremot kommer att bli skadligt för alla inblandade om det helt plötsligt är belagt med höga straff att ha dem. Studenter har inte blivit brottsliga, men de har blivit brottslingar.

Studenter är grova och förhärdade brottslingar. Vi har våra kära och ömsinta lagstiftare att tacka för denna utveckling. Det är betryggande att kunna känna att de har vårt bästa för ögonen.

Flattr this

2 comments:

  1. jag vill också vara skötsam. så att jag slipper vara en tungt belastad brottsling genom att bara finnas.

    lär mig, oh mästare? E:

    ReplyDelete