Tuesday, November 3, 2009

Säkerhet 2

Den uppdelning av tre olika sorters säkerhet som jag gjorde i förra inlägget är inte bara ett underlag för att ställa frågor, dvs av akademiskt intresse. Den är dessutom ett verktyg som kan användas för att förklara och rätta det ständigt återkommande tankefelet att den som inte har något att dölja inte har något att frukta i att privatlivet avskaffas.

Ni kanske intuitivt märker att två av definitionerna av säkerhet används samtidigt i detta resonemang. Å ena sidan säkerhet så som säkerhet från brott, å andra sidan rättssäkerhet och säkerheten i att kunna utöva sina demokratiska rättigheter utan repressalier. Den som använder mjöl-argumentet tittar ensidigt på den ena innebörden av begreppet, och missar därmed den andra. När så vi pirater kommer med motargumentet att det finns mer i världen än just denna innebörd så hör den som faktiskt tror på mjölargumentets riktighet - sådana finns! - inte riktigt det vi tror vi säger. Vi tror vi säger att det finns vissa inneboende demokratiska problem med att inskränka privatlivet; vad de hör oss säga är att vi tycker att det måste finnas möjligheter för brottslingar och terrorister att gömma sig.

Om vi inte vet om att vi talar om olika sidor av samma sak så kommer diskussionen där att avstanna och självdö, eller förvandlas till ett gräl som ingen part kan vinna eftersom bägge grälar om olika saker. När vi nu vet att det finns säkerhet och säkerhet så står vi bättre rustade att möta såna här situationer. Vi kan förklara att det inte handlar om brottslingars rättigheter, utan om medborgares rättigheter - att det inte handlar om brottslingars rätt att komma undan, utan om medborgares rätt att inte få sitt privatliv inskränkt utan anledning.

Svårigheten och möjligheten i och till att komma vidare ligger alltså i att flytta över diskussionen från att handla om statens förhållande till brottslingar i synnerhet till att handla om statens förhållande till sina medborgare i allmänhet. Så länge diskussionen är kvar i säkerhets-träsket så kommer det inte att kunna gå någon vart, men när en väl hamnat där så har en en fabulös möjlighet att utbilda sin diskussionspartner om de mer subtila nyanserna av statens göranden och låtanden.

Om mindre än ett år är det val. Om vi vill kunna säga med säkerhet att folk kommer att rösta på vårt parti, på Piratpartiet, så gäller det att vi börjar tänka på såna här saker. Typ nu.

No comments:

Post a Comment