Sunday, November 1, 2009

Copyrightade pengar

Jag läser intresserat att Kanada copyrightar sina pengar. Tydigen så är inte lagarna mot pengaförfalskning hårda nog, så de tar till det beprövade och prejudicerade knepet att ta till copyrightlagstiftning i stället. Pengaförfalskning allena, som den ringa ordningsförseelse det ändå är, kräver ju att statsmakten håller sig inom ramarna för due process och andra besvärliga irritationsmoment som hör till det här med rättssäkerheten. Men, om det i stället rör sig om copyrightbrott - dare I say piratkopiering? - så går det bevisligen att frångå allt vad rättssäkerhet råkar heta och bara ge de tjyvande ligisterna vad de tål. Inga frågor, inga vittnen, ingen förvarning.

Rättvisan tar sig outgrundliga vägar ibland.

No comments:

Post a Comment