Saturday, November 14, 2009

Ekologi och dåliga ursäkter

Jag blir alltid lite smått förgrymmad när politiker och/eller beslutsfattare hänvisar till att vi av ekonomiska skäl inte har råd att ekologisera vår verksamhet. Det spelar ingen större roll vad som gömmer sig bakom "vår" eller "verksamhet" - det är själva ursäkten som är grejen. Jag menar, visst, det ekonomiska är viktigt, och om en är någon annan än Piratpartiet så kanske en har ohyggliga problem med att få folk att engagerat och helhjärtat jobba häcken av sig för ens skull, men själva ursäkten att det inte finns pengar är rakt igenom dålig. Den må vara sann i en ytterst snäv bemärkelse, men så fort en börjar tänka på saken en mula så inser en att denna snäva sanning inte direkt är ideal som utgångspunkt när det gäller att bygga förtroende hos sina åhörare.

Det absolut första denna ursäkt gör är att utmåla en som snål. Now, det kanske är så att det hela egentligen är en slutsats som en kommit till efter att med stor nogrannhet och tillsammans med alla berörda parter gått igenom verksamhetes budget och genom en deliberation där alla kommit till tals och delgett sina åsikter kommit fram till att verksamheten, faktiskt, balanserar på knivens egg när det gäller att överleva ekonomiskt, och att alla därför är införstådda med att det, utan pardon, inte finns några pengar att lägga på någonting alls utöver det absoluta minimum. Allt detta spelar ingen roll - en framstår ändå som en sniken snåljåp när en tar till ingapengarursäkten. Det finns inga ursäkter för att använda den, förutom dåliga.

Det andra en tänker på är att om det enda som behövs för att ekologisera en verksamhet är att spendera pengar på någonting så borde detta spenderande ha skett för femton år sedan, och att detta ännu inte inträffat är näst intill en grekisk omöjlighet. Om du säger att det enda som hindrar dig är pengar så framhäver du omedelbums en bild av att pengar finns, men att du av outgrundlig anledning aktivt går omkring och inte använder dem till just detta. Vilket är en imageförlust du inte riktigt behöver.

Det tredje en tänker på är att, hmm, om det enda som behövs är pengar så kanske det vore en idé att sätta skattepengarna i arbete på det hela. Staten har pengar, med en årlig budget på cirka 1000 miljarder kronor. Now, vad du än vill göra så borde tusen miljarder kronor vara ungefär tillräckligt mycket för att uppnå detta. Och än en gång faller argumentationen tillbaka på att alla ursäkter för att inte ekologisera verksamheten inte kan annat än att falla på sin egen dålighet - den enda skillnaden gentemot den andra tanken är att statens image drabbas i stället för din. Vilket staten inte gillar, eftersom den helst av allt vill sabba sin image på egen hand, thank you very mycket.

Så. Genom att använda "inga pengar"-ursäkten så har du etablerat dig som snåljåp, sabbat vilken image du än råkade ha innan du officiellt blev den lokala Snåljåpen, och _dessutom_ gjort dig till ofrivillig konkurrent till både Socialdemokraterna OCH Moderaterna när det gäller att mörda förtroendet för statens kompetens att lyckas med någonting alls. Och allt detta i sekunden du tar pengaursäkten i din ack så breda mun.

Now, om det faktiskt ÄR så att anledningen till att din verksamhet inte har råd att ekologisera sig är att det faen inte finns några pengar alls, hur mycket du och revisorerna vrider, vänder och våndas över det hela, och allting skulla rasa samman om någon så mycket som köpte en Toblerone för mycket, så låt ÄNDÅ bli att använda det som officiellt argument i något som helst sammanhang där folk utanför den inre kretsen hör dig. Ta vilken annan ursäkt som helst - utredning pågår fortfarande; vi fick just en spännande rapport om ett lyckat projekt inom just det här området från vår filial/konkurrent i [plats långt borta]; vi anställde just en konsult för att se över precis just den delen av vår verksamhet - VAD SOM HELST som inte är den genomuselt dåliga och för alla parter destruktiva ursäkten att det inte finns pengar.

Retorisk rant slut.

No comments:

Post a Comment