Wednesday, March 4, 2009

Navelskåderi

Vissa säger att det är döden att blogga om den egna bloggen, men jag tar det som en utmaning. Jag firar ju fjorton inlägg, trots allt, och är ung och odödlig.

Några av er har säkert märkt att jag tagit lärdom från min (ännu pågående) tid borta på Tankefel, och lagt in taggar. Inte bara taggar över huvud taget, utan även specifika taggar om hur långt ett inlägg är. Det finns sex olika planerade längder på inläggen, vilka är som följer.

Korta inlägg. Under -250 ord,. Det kanske säger någonting om mig att det inte finns några sådana inlägg än.

Lagom långa. Mellan cirka 251 till ungefär 475 ord. Alla inlägg över det är per automatik

Smålånga inlägg. Lite längre än de kanske borde, men inte helt långa ännu. 476-700 ord.

Halvlånga inlägg är mellan 701-1200 ord, och ser definitivt lite halvjobbiga ut att läsa. De tar upp en hel del plats, och de tar ett tag att läsa, men det är fortfarande görbart om en bara lägger in lite extra oomph.

Bloody långa inlägg är mellan 1201-2000 ord stora, och framkallar definitivt en känsla av att 'gaaawd orka läsa det här, det är för BLOODY LÅNGT, jag går och gör något annat i stället.' Borde vara extremt sällsynta, men inte helt okända. (Tänk 'snabb pensionär' snarare än 'enhörning'.)

Som ni ser så finns det en viss implicit normativ skala inbyggd i den här indelningen. Det finns ett visst outtalat imperativ att inte skriva för långt, och att en viss längd är mer önskvärd än andra. Det finns också ett enkelt sätt att filtrera bort de inlägg som inte känns lagom just för tillfället och filtrera in de som trots allt är lagom. Inte helt aktuellt än, men snart så.

Sex längder, sade jag, och räknar sedan upp fem stycken. Så kan vi inte ha det. Den sista kategorin är en teoretisk men ändå möjlighet. Den består av

Episka inlägg, och de borde inte förekomma. Om de ändå gör det så har de en ofrånkomlig skyldighet att vara episkt bra. Utan pardon. Under penalty of torture. [Ordet är inte alls valt för att jag och en annan Tankefelit överanvänder ordet konstant. Inte alls.]

Andra taggar jag använder är Frågor svar förtydliganden kramar, för de inlägg där jag svarar på kommentarer. För framtida referens är för de inlägg där jag skriver om sådant jag återkommer till. Utbildning används när jag skriver om mina akademiska manövrar. Magnifika gnistor handlar mer om spontan socialitet uppkommen via omedelbar digital men oreglerad kommunikation (mitt favoritämne) än om mitt navelskådande. Resten är ämnesbeskrivningar och förklarar sig själva. Mer eller mindre. (Jag lämnar åt Steffo att lyckas göra humor av taggar.)


Hmm, vad mer? Twingly och Nyligen får regelbundna manuella pingar (jag och Blogger hör ihop; Blogger och automatiska pingar hör inte ihop) från mig, så de vet vem jag är. Jag har dock inte placerat mig på Bloggkartan än, så jag gör det nu.


En sista sak är att jag stulit en konvention från ED, och använder mig generöst av länkar i de mest konfysa av sammanhang. Vissa länkar går till relevanta sidor vars information fyllt mig med inspiration och nya impulser, och vars delgivande är en gåva från mig till dig. Andra länkar är ämnade att vara en förstärkning av det som sägs, genom att antingen hålla med, säga emot eller förvirra de ord som utgör länken. Min förhoppning är att det ska kunna avläsas av sammanhanget vilken som är vilken.

Cheers!

No comments:

Post a Comment