Tuesday, March 17, 2009

Emilie Rathou

Folk förvånas ibland över att jag 'ser' olika ut på olika platser på internätet. Särskilt vid övergången från blogg till ansiktsbok, eller - mer sällan - från blogg till MSN. (Från blogg till helgon har aldrig hänt, dock. Än finns möjligheten att bli den första.) Det beror på att jag har olika persona på olika platser, olika beteenden i olika situationer. Borta på Tankefel är jag på ett sätt, här ett annat, på andra platser på andra vis. Livet är en pjäs, och varje människa spelar många roller under sin tid.

När jag så funderade över hur jag skulle lägga upp min del av retorikgruppens gemensamma presentation om den retoriska historien mellan den svenska stormaktstiden och början på nittonhundratalet - dvs en viss Emilie Rathou (1862-1948) - så funderade jag på hur jag skulle lägga upp ett blogginlägg på temat. Ett Tankefelsinlägg skulle förmodligen ta sig formen av en sammanfattning av de intressantaste aspekterna och detaljerna, och sedan en påminnelse om att det är ett tankefel att förbise obskyra historiska figurer. Ett helgoninlägg skulle bestå av en massa gnäll på hur träbenig jag är som väljer ämne som retorik av fri vilja, och sedan femton tusen tecken om själva Rathou.. Ett Magnihasa-inlägg skulle - hmm.

Mysterium.

Jag tror jag skulle följa Mrals disposition, någorlunda. Börja med att säga att hen - Emilie, alltså - är relativt okänd idag, men var en framstående talare i slutet av artonhundratalet, som drev en tidning (Dalmasen, senare namnbuten till Svenska Medborgaren) och skrev om sådana saker som feminina talare i Amerikat och om kvinnofrågan här hemma. Och, inte minst, om retorikens (retorikernas) insatser i världsförbättrande syfte.

Sedan skulle jag nämna någonting om de fem intresseområden den goda Rathau brann för: allmän rösträtt, feminism (så som den såg ut anno ~1880-1920), social rättvisa, pacifism och nykterhet. Sedan skulle jag, i tur och ordning, expandera en aning över vart och ett av dessa fem områden, och ge lite mer kött på benen åt det hela. Därefter skulle jag - precis som Mral - ta några exempel på hur hens retorik såg ut. Särskilt den delen där det beklagas att femininum uppfostras till dockor och inte till människor, och att detta medför vissa så kallade Negativa Konsekvenser för samhället.

Som avslutning - conclusio - skulle jag, utan tvekan, koppla samman det hela till att det är val till EU-parlamentet om mindre än tre månader, och att vi pirater OCKSÅ står för allmän rösträtt, social rättvisa, pacifistisk fredsaktivism och feministiska framsteg. Och, inte minst, att en röst på Piratpartiet är en röst MOT de partier som försöker avskaffa alla de fri- och rättigheter som Emilie Rathou kämpade så hårt och så länge för att införa.

Så ser min Magnihasa-persona ut. Så skulle jag nog disponera ett inlägg.

No comments:

Post a Comment