Sunday, March 15, 2009

Antropologi inför valet

Om mindre än tre månader är det val. Det är därför både hög tid och lite i senaste laget att börja övertyga våra medmänniskor om att rösta på oss, dvs rösta på Piratpartiet. För att övertyga dem så måste vi tala samma språk som dem, komma ner - eller upp! - på deras nivå och ta och bli en del av deras situation. Att bara dyka upp, informera och sedan försvinna fungerar i viss mån, har viss effekt och konverterar en viss mängd människor till röster vår väg, men bara tills någon annan kommer och gör samma sak. Det krävs alltså lite mer.

Antropologi är ett ord för läran om människan. Det är en väldigt abstrakt lära, och blir därför ganska snabbt avfärdad som en flummig sådan. Now, jag kommer inte att göra en Intensifier och börja tala om socialisationsmönster i promiskuösa rhizomatiska kluster, eftersom det är en aning, ah, obegripligt. (Intressant läsning och relevant för oss akademiker, förvisso, men inte helt intuitivt och/eller centralt för vanliga människor.) I stället - en lite mer lättbegriplig approach.

Antropologi är läran om människan. Det är inte sociologi, dvs läran om vad som händer om och när många människor samlas på samma ställe. Det är inte heller psykologi, dvs läran om vad en viss specifik enskild människa kan få för sig att göra. Det är inte heller ett mellanting - det är inte socialpsykologi. Det är, däremot, läran om människan som sådan, varhelst och närhelst de än befinner sig, oberoende av kultur och uppväxt och sådana tillfälliga  omständigheter. Det som är gemensamt för människor överallt, i alla tider, i alla läger och lägen.

Vi pirater har en viss gemenskap. Vi är förvisso olika, kommer från olika platser och tycker olika saker om olika saker - men vi har ändå ett speciellt Något. Det är därför vi är pirater, och inte någonting annat. Trots allt.

När vi valarbetar pratar vi dock med folk utanför vår gemenskap. Det är själva grejen med valarbete. Vi behöver inte direkt övertyga varandra om att rösta på oss själva (det vore lite fail, onekligen). Nej, andra människor i andra gemenskaper är våra målgrupper.

Vi behöver därför verktyg för att prata om och med dessa människor. Vi behöver skala bort alla svåra ord vi använder internt (som exemplvis torrents, seeds, peers, facebook, browsers, youtube, wikipedia, firefox, p2p, f2f, privatliv, integritet och så vidare), och konkretsera vårt budskap till ett lättbegripligt och lättsammanfattat sådant. Bort med de abstrakta och svåra orden som har en så väl definierad och viktig innebörd för oss, och in med mer pedagogiskt utformade budskap som även de utanför vår gemenskap kan förstå.

Hur? Jo - via vår antropologiska insikt. Vi vet att människor är människor var de än befinner sig, och att det inte spelar överdrivet stor roll vilka redskap - digitala eller analoga - hen använder. Det har viss inverkan på hur hens liv ter sig, men i grunden är hen ändå densamma överallt. Alla människor söker vissa grundläggande saker, så som trygghet, kärlek, heder, framgång för familjemedlemmar, mat på bordet och dylikt, och om vi vill valarbeta med framgång så gäller det att appellera till dessa grundläggande ting.

Att tala om privatliv och integritet går över huvudet på och/eller är utanför intresseområdet för väldigt många (tyvärr), och genom att prata om det så skapar vi ett avstånd mellan oss och våra åhörare. Det är viktiga ämnen för oss, men det är inte viktigt för dem, så de slutar lyssna på oss om vi pratar för länge om det. Detsamma om vi använder en datornördig jargong i samtal med offlinemänniskor och pratar om sådant som bokstavligen inte finns i deras livsvärld. Vi pratar och pratar, och vad de hör är ord ord ord. Vi måste back to basics, ned på jorden och tillbaka till det väsentliga. Deras väsentliga. Vad vinner de i sin vardag på att rösta på oss, konkret? Abstrakta principer är bra och nyttiga, men vardagens bestyr tar ofta företräde.

Vad rör sig då i vanliga människors huvud? Vilka ämnen, tankar och ord ska vi använda för att vidröra de sinnen som befinner sig utanför vår gemenskap?

Redan här och nu har jag bara att erkänna att jag inte har en aning. Jag är fruktansvärt långt bort från människors vardag och intuitioner, förstörd av alldeles får många års utbildning och diskursivt springande i allt för många kunskapens trädgårdar. Fångad i mitt elfenbenstorn av ord, ord, ord. (För att inte tala om min klassmässiga blindhet för vissa saker.) Jag vet inte hur vanliga människor tänker, fungerar, resonerar eller pontifikerar. Vilket är synd, eftersom det gör mitt valarbete så pass mycket svårare. - (Och, förvisso, större delen av vardagen. Också. För den delen.)

Men du vet. Du kan. Du har en förståelse jag inte har. Du har en kompetens jag aldrig kommer att ha. Använd den väl. Tala till folket så att folket förstår. Använd din kommunikativa makt. Den som de andra partierna försöker ta ifrån dig.

84 dagar kvar. Let's roll!

No comments:

Post a Comment