Saturday, August 18, 2012

Myndighetsutövning? Vi har ju bara pengar!

Det verkar som att Tillväxtverket håller på att gå från att vara ett relativt obskyrt verk till att bli ett allmänt vedertaget begrepp. Ni vet, ett sådant som eventuellt kommer att ingå i förmanande frågeställningar av typen "håller vi på att bli ett tillväxtverk?".

Det är onekligen en fråga att bäva inför. Särskilt för den som till äventyrs råkar arbeta på nämnda verk.

En mer omedelbar fråga har förmodligen redan infunnit sig i ett antal entreprenörstänkande huvuden, och det är frågan om hur de kan få ta del av de generösa villkor som råder inom det offentliga. Det finns trots allt bevisligen inget underskott av pengar, och den som råkar befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle har väldigt mycket plus att tjäna när ballongerna väl är uppblåsta.

Detta är den största skada att komma utifrån fadäsen med Tillväxtverket.

Att skattepengar används på felaktigt sätt är en sak. Om det är enskilda händelser så räcker det med att rikta skammens spolight mot dem och se effekterna av offentlig genomskinlighet hända i realtid. Enskilda händelser kan alltid avskrivas som misstag, som olycksfall i arbetet. När otillbörlig förvaltning sätts i system och börjar framstå som en direkt affärsmöjlighet, däremot, så är någonting å färde. Då handlar det inte längre om saker som går fel, utan om att utnyttja de luckor och läckor som finns i systemet.

Det säger sig självt att tilltron för samma system inte överlever översättningen från förvaltning till entreprenörskap. Där vissa ser bortslösade skattepengar, ser andra affärsmöjligheter. Myndighetsutövning blir till pengautdelning, och inte ens den mest ivriga av privatiseringsförespråkare kan anse detta vara en rimlig utveckling.

Å ena sidan kanske vi kan tacka Tillväxtverket för att de ger namn åt en företeelse som kan behöva en lite mindre dramatisk beteckning än "korruption". Å andra sidan är det nog inte riktigt språklig och begreppsmässig tillväxt som var avsikten med verkets existens.

Nåväl. Nu vet vi vad rättrådiga tjänstemän om tjugo år har att fråga sig när utvecklingen tycks vara på väg åt fel håll. "Håller även vi på att bli ett tillväxtverk?"

Flattr this

No comments:

Post a Comment