Tuesday, August 7, 2012

Mot bättre vetande

Det enklaste sättet att sammanfatta kampen mot fildelning är ordet "kapprustning".

Å ena sidan fildelare, som ständigt finner nya sätt att kommunicera med varandra. Å andra sidan så kallade upphovsrättsförespråkare, som ständigt finner nya sätt att säga åt folk att hålla käften.

Den som är historiskt intresserad kan se denna tendens redan på Napsters tid. När fildelningstjänsten blev allt för populär stängdes den ner, och tusen andra program uppstod för att fylla kommunikationstomrummet.

Den som är historiskt överintresserad kan se denna tendens redan i protestantismens framväxt. När det blev lite för populärt att läsa Herrens ord med egna ögon på ens eget språk, vidtogs kyrkliga åtgärder för att stävja kätteriet.

Åtgärder som pågår än idag, kan tilläggas. Om än inte med kungar som redskap.

Den som är spektakulärt historiskt överintresserad kan se tendensen redan hos de gamla grekerna. Särskilt hos Platon, som bannlyste löst tal från sin ideala stat. Eftersom det förledde ungdomen.

Redan då.

Kan vi inte bara ta och lära oss någonting av historien nu? Det känns som att vi gått igenom den här kapprustningsspiralen i några tusen år vid det här laget, och det vore trevligt med lite framsteg efter allt kreativt förstörande.

Flattr this

No comments:

Post a Comment