Sunday, June 19, 2011

Piratpartiet måste!

Den som beger sig ut i världen och undersöker hur ordet "Piratpartiet" används upptäcker rätt snart att en väldigt vanlig kombination är "Piratpartiet måste". Sedan är det oerhört olika exakt vad som kommer efter detta "måste", men vanligtvis är det någonting på temat "bättra sig".

Ni som har noterat att jag ofta skriver i formen "så här är det, men" kommer inte att bli beskvikna när jag nu säger att detta inte är helt oproblematiskt. Den gode måsteanvändaren må ha aldrig så goda intentioner med sitt måste, men det går inte riktigt fram till mottagarna i och med en oklarhet i kommunikationen. Och denna oklarhet beror inte på avsändaren, utan på Piratpartiet.

Eller, rättare, "Piratpartiet".

Ni ser, det där ordet har inte bara en enda innebörd. Det har i stället många innebörder, och ett inte helt ringa antal missförstånd har uppstått på grund av att folk använt det med olika betoningar. Så för att underlätta lite för framtiden tänker jag härmed lista ett par av de olika versioner av "Piratpartiet", för enkelhetens skull förkortat pp..

1. Det finns först och främst pp som generell summa av sina individuella delar. Det är partiet på avstånd, och återfinns främst i formuleringar som "pp måste komma in i nästa val".

2. Därefter har vi pp som mer specifik aktör, där det går att härleda till en viss generell del av partiet. Så som när "pp måste synas mer på nätet" eller "pp måste anstränga sig lite mer med x". Vilket för tredje part är detsamma som 1, men som för de på "insidan" är en uppmaning till antingen handling eller delegering.

3, Tätt följt kommer pp som en medveten omskrivning för en viss grupp inom partiet. Vanligtvis ledningen eller styrelsen - "pp måste vara mer öppet!" - men även andra delar av helheten kan förstås pekas ut.

4. Mer specifikt kan det också användas för att mena lokalavdelningar - "pp måste vara igång mer på torget innan nyvalet!". Vilket, om du är en lokal aktivist, då menar dig och dina närmaste kollegor. Den mytomspunna Någon Annan har permanent semester.

5. Mest specifikt av allt finns förstås de fall där pp används som en direkt synonym för "du och endast du". Vilket inte är helt snällt (pp är trots allt en komplicerad helhet, större än enskilda individer, och att baxa över hela ansvaret på en enda person är en smula överväldigande), men det händer.

Som ni ser så finns det något av en skala från den mest generella av generella handviftningar till det mest specifika fingerpekande som tänkas kan. Med tillhörande mellanlägen. Och samtliga används, konstant, och det är när begreppet används på olika nivåer som de mest onödiga av missförstånd inträffar.

Grunden för all konstruktiv dialog är att vara överens om vad en talar om. Jag tror vi kan komma överens om att lite mer problematisering kan vara bra innan vi sättet igång nästa gång.

Eller, för att travestera mig själv: Piratpartiet måste problematisera mera!

Flattr this

1 comment:

  1. Jättebra skrivet!

    You must be the change you want to see in the world... :-)

    Priset för mig tog han som "krävde" att PP skulle utse en partiledare som levde i kärnfamilj med minst två barn, hade disputerat samt visat sin duglighet i praktiken genom flera års framgångsrik näringslivskarriär...

    Det ordnar inte ens reprapen... :-)

    ReplyDelete