Tuesday, June 7, 2011

Att fildela en jesus

Jag läser att fildelningen förutspås fördubblas de närmaste fyra åren. Vilket inte är helt överraskande - fler människor och fler apparater kopplas trots allt upp hela tiden, och ju fler noder det finns i ett nätverk desto komplexare och informationstätare blir det. Inga märkligheter där, med andra ord.

Det blir mindre överraskande (fast månne lite märkligare) när vi tänker på vad den gode Robert Anton Wilson sade om den hoppande Jesus.

Om vi skulle försöka oss på att samla ihop allt vetande på en skala så skulle vi först behöva definiera denna skala och dess enheter. RAW gör det enkelt för oss, genom att helt enkelt påpeka att vi kring år 1 hade lyckats samla ihop exakt en Jesus. Varpå den summa vetande vi hade år 1 var exakt en jesus.

Sedan tog det ett och ett halvt tusen år till att komma upp i 2 jesus, Nästa dubbling (4j) tog bara 250 år, nästa (8j) 150 år, och därefter (16j) efter bara 50 år. Om ni hänger med på matten så har vi alltså sexton jesus kring 1950.

Inte helt illa.

Ni märker också att jesusdubblingen går fortare och fortare. Kom ihåg att jesus är en måttenhet för det samlade vetandet i världen, och att det definitivt blivit enklare att både dokumentera och sprida vetande på sistone. Den gode RAW förutspår att denna jesusdubbling kommer att fortsätta gå fortare och fortare, och om vi ska tro Kurzweil et al så kommer märkliga saker att hända när hastigheten när en viss punkt.

Now, det finns förstås en hel del invändningar att göra här. Så som att vetande och information inte är samma sak, att det är svårt att kvantifiera endera av dem och att det empiriska underlaget lämnar en del att önska. Men som med de flesta tankeexperiment så är det bredvid poängen när det väl sparkat igång fantasin.

Fildelningen förutspås fördubblas inom de närmaste fyra åren. Är det en jesusdubbling?

Det får gärna vara det. Men en bättre slutpoäng är att vi, utan att ens märka det, börjat traska in på outforskade marker. Och att det samtidigt är mindre nytt under solen än vi egentligen tror.

Framtiden är ju alltid varit outforskad tills vi kommer fram till den, trots allt.

Flattr this

No comments:

Post a Comment