Saturday, March 5, 2011

Farliga medborgare

Med tanke på alla radikala förslag rörande den nya kommunikationsteknologin som kommit (och antagits) på sistone så är de lätt att tänka att the powers that be är rädda för internet och andra moderna kommunikationsformer. FRA massövervakar, Ipred ser till att eventuella missbrukare håller sig skrämda och alerta, och med datalagringsdirektivet i antågande så blir större delen av våra kommunikationshandlingar föremål för dokumentation och - närhelst det skulle visa sig passa - bevisning mot oss. På det hela taget finns det en väldigt stor polarisering mellan å ena sidan medborgarna, som ska övervakas, och staten, som ska övervaka.

Det är onekligen enkelt att tänka att sittande regeringar världen över är rädda för internet. Det är också något av ett missförstånd.

De är inte rädda för internet. Det är ett fenomenalt sätt att samordna folk på, och kostar mindre att underhålla än traditionella kommunikationssystem. För att inte tala om alla produktivitetsökningar som inträffat i olika sektorer som ett direkt intåg av dess införande - det är svårare att tappa bort ett mail än ett papper. Nej, rädda är de då bestämt inte. I alla fall inte för internet.

Vad de däremot är rädda för är medborgare, i ordets mer politiskt laddade betydelse.

Eller, rättare, att de konspirerar med varandra. Minikonspirerar. Bygger egna, nya sammanhang, kommer på nya idéer. gör saker på eget bevåg - now DET är skrämmande för en makthavare. Ty folk som kommer på nya saker och på eget bevåg sätter ut att göra saker är det första steget i riktningen att göra makthavare maktlösa. I bildlig betydelse, i och med att folk inte behöver lyssna på dem, och i bokstavlig, revolutionär betydelse.

Kort sagt: medborgare som på eget bevåg informerar sig tillräckligt mycket och organiserar sig tillräckligt effektivt med andra medborgare för att kunna åstadkomma saker på egen kraft - det är det som är skrämmande med de nya kommunikationsverktygen.

Människor som pratar med varandra, och således blir medborgare.

Visst låter det farligt? Visst låter det radikalt?

Det de är rädda för är inte internet. Det de är rädda för är kommunikation. Och för att hålla kommunikationen under kontroll så måste medborgarna också hållas under kontroll. Så att de kan sluta vara medborgare när de börjar bli besvärliga och insistera på att de är just medborgare, snarare än undersåtar.

Flattr this

1 comment:

  1. Något som de sannolikt till sin förfäran redan har blivit varse att de trots sina territoriella våldsmonopol, så är de i praktiken redan helt maktlösa mot ett globalt internet när det gäller att gratis dela med av sådana gratisresurser som de tills nyligen godtyckligt kunnat beskatta.

    När det gällde att låta bli att bestraffa hen som går mot rött ljus utan korsande trafik, var det tydligen ganska lätt att bjuda på detta. Men om tillräckligt många blir varse att "kejsaren är naken" även när det gäller all korsande trafik osv... osv... steg för steg med nya konspiratoriska experiment.

    http://www.youtube.com/watch?v=vi0meiActlU
    http://www.mises.se/2010/11/06/trafikljus-praxeologi-och-etik/

    ReplyDelete