Tuesday, December 8, 2009

Rättvisa och objektiva domar

Det är mycket viktigt att våra domare är opartiska, rättvisa och objektiva när de avger sina domar, och de resonemang som ligger bakom dessa måste reflektera en opartisk bedömning av bägge parters argument för och emot, en rättvis värdering av dessa utifrån denna bedömning, och ett objektivt beslut baserat på denna värdering i ljuset av rådande lagstiftning. Det här är något av ett fundament för en fungerande rättsstat, och det finns inget sätt att komma förbi det här utan att samtidigt förinta rättsstaten som helhet. Om domaren helt plötsligt går och är partisk, orättvis eller subjektiv så är både peruk och handduk inkastad sedan länge.

Nyligen har en tingsrätt avgivit en dom i ett Ipred-ärende. TeliaSonera blev enligt domslutet skyldiga att under hot om statligt sanktionerat våld uppge namn, identitet och annat som tillhör en viss någon som enligt uppgift deltagit i och/eller bedrivit Pirate Bay-liknande verksamhet. Detaljerna är inte helt viktiga, och finns att läsas om lite varstans på internätet, så go get 'em om du är intresserad.

Det som är viktigt här är de tre orden ovan - opartisk, rättvis och objektiv. De domare som varit verksamma i fallet som just nämndes har inte varit helt kunniga i de mer tekniska aspekterna av vad en torrenttracker sysslar med. De besitter inte heller någon direkt fenomenologisk kunskap om detsamma, vilket gör saker etter värre.

Grejen är den att alla som vet hur en torrent fungerar - antingen tekniskt eller fenomenologiskt eller bäggedera - per definition är partisk, till fördel för trackerinnehavaren. Ni ser, de skulle redan från början vara utrustade med kunskapen att det enda som sker på trackern är att folk sätter upp lappar på en anslagstavla, lappar med anvisningar om att sak x finns på plats a för avhämtning för den som råkar vara intresserad. Själva anslagstavlan är helt, fullt och totalt irrelevant för överlämnandet och distribuerandet av denna sak x - denna handling sker helt och hållet utom synhåll, räckhåll och associationshåll från anslagstavlan själv. Det finns inga större problem med att byta anslagstavla om anledning skulle finnas, ty det är inte där de centrala utbytena sker.

Nu kan vi ju förstås inte gå omkring och ha partiska domare. Det vore en skymf mot rättsstaten - och så kan vi ju definitivt inte ha det! Alltså måste vi se till att vi konsekvent allokerar domare som inte vet vare sig ditt eller datt om torrentvärldens tekniska eller fenomenologiska aspekter, så att de kan vara opartiska, rättvisa och objektiva till Ipred-maffians fördel.

Det här är inte bara ett försök att visa på hur ord lite snabbt kan koopteras och fås att betyda motsatsen till vad de egentligen betyder. Det är inte bara ett försök att anamma den satiriska eller den sarkastiska genren. Det är dessutom en beskrivning av hur situationen ser ut idag. Det är enbart och endast möjligt att på ett opartiskt vis lyssna på Ipred-maffians argumentation om en inte är partisk, och en blir per definition partisk mot denna maffia om en känner till ens det minstaste lilla minsta om det här med fildelningens praktik.

Som alltid så är det utbildning som är problemet till lösningen. Det ingår inte i utbildningen till domaryrket att lära sig de finare nyanserna av de allra enklaste av vardagsupplevelser hos oss i den yngre generationen, och sålunda ingår detta inte i domarkompetensen. Men. Med ett kort och kostnadseffektivt tillägg till denna utbildning så kan saker ställas till rätta igen, och den yngre generationens tilltro till rättsväsendet kan påbörja sin långa och smärtsamma resa mot att återställas.

Steg ett är förståelse. Steg två är, förhoppningsvis, avkriminalisering. -

3 comments:

 1. I så kallade dispositiva mål (är osäker på om detta är exempel på ett, men jag skulle tro det) får domstolen enligt lag endast ta hänsyn till de sakförhållanden som åberopas av parterna. TeliaSonera gör inte minsta försök att beskriva hur bittorrent fungerar eller invändningar mot att torrent-sidan inte själv tillgängliggör verk.

  Så problemet är kanske inte så mycket kunskapsläget som att den part som berörs av beslutet inte finns representerad (ens via ombud). Hade TeliaSonera tagit upp de här sakförhållandena och förklarat dem är det inte alls säkert att utgången hade blivit densamma.

  ReplyDelete
 2. Ack. Muntlighetsprincipen och dess ständiga återkomst i mitt liv.

  Frågan som inställer sig då är förstås - varför denna brist på tillrättavisande? Varför inte riva upp hus i Herrljunga över det hela?

  ReplyDelete
 3. Tor har rätt, det är handlar om ett dispositivt mål vilket ställer höga krav på parterna att föra in rellevanta argument. Jag är dock högst tveksam till om en argumentering krin torrenttekniken skulle ha medfört någon skillnad. Mera väsentligt är det att domstolarna viftar bort det skydd som ändå ges den enskilde genom Datalagringsdirektivet.

  ReplyDelete