Tuesday, February 19, 2013

Med tillräckligt kalla fötter håller alla käft

Inom det juridiska så finns det många begrepp. Ett av dessa begrepp är "chilling effect", som används för att beskriva ett rättsläge där legitimt användande av rättigheter eller friheter fryses inne genom hot om lagliga aktioner. Där vanliga människor är rädda för att använda sina lagligen garanterade rättigheter eftersom de fruktar att någon ska dyka upp och börja vifta med dyra lagliga dokument mot dem.

som, exempelvis, Rättighetsalliansen gör mot Piratpartiet just nu. (Jag länkar inte till Rättighetsalliansen, ifall ett sådant tillgängliggörande av deras hemsida skulle vara otillbörligt.)

Att de gör som de gör är förstås ingen slump. De tänker enligt följande logik: om vi kan få Piratpartiet att ta ner the Pirate Bay så är mycket vunnet redan där. Om inte, så kommer det förmodligen att följa ett spektakulärt rättsligt efterspel. Och om det vinns, så står fältet öppet för att skicka fler hotbrev till fler obehagliga lagliga sidor som råkar finnas.

Det finns förstås två problem med den här strategin. Den ena är att the Pirate Bay varken står eller faller med Piratpartiets insats, och kommer överleva även den osannolika eventualitet att denna upphör. Den andra är att the Pirate Bay innehar samma lagliga status som en valfri anslagstavla i offentlig miljö, och att ett eventuellt rättsligt efterspel som gör tillhandahållandet av en sådan kommer att ha en väldigt stark chilling effect på väldigt många andra lagliga hemsidor.

Ty om det är möjligt att få giltiga och dyra dokument skickade till sig på grund av en helt laglig hemsida, så finns det en möjlighet att den lagliga hemsida en själv driver kan drabbas av någonting liknande. Vilket gör att de som eventuellt inte har en budget eller en rättsförsäkring som täcker eventuella juridiska följder börjar dra sig för att hållas med lagliga hemsidor.

På rationella grunder. Eftersom det när som helst kan bli spektakulärt dyrt att ha dem. Hur lagliga de än är.

Jag tror inte riktigt Rättighetsalliansen har detta som mål med sitt agerande. Jag tror dock att de inte riktigt tänkt över vad de gör, och att de agerar mer med en ryggad märg snarare än med någon längre analys av hur samhället bör se ut.

Ty när vanliga skapare av vanliga hemsidor behöver gå omkring och oroa sig för att helt plötsligt bli föremål för hot om juridiska åtgärder -

Chilling effect på kulturlivet är bara förnamnet.

Flattr this

No comments:

Post a Comment