Monday, January 14, 2013

Tillfället gör sexisten

Låt oss utgå från givna premisser för en stund. Inga spekulationer, inga om, inte men - bara givna fakta som utan vidare debatt kan sägas föreligga.

Sexism finns.
Sexism finns som en integrerad del av vår kultur.
Sexism finns som en integrerad del av vår kultur på ett sådant vis att förekomsten av sexism hos en individ inte med nödvändighet innebär ett arbetsmarknadsmässigt handikapp.

Inga märkligheter så här långt. Vi har gått från sexismens generella existens till det lite mer specifika påståendet att även höga chefer och högavlönade specialister kan vara sexister. Låt oss gå vidare.

Människor använder verktyg.
Människor använder de verktyg som finns tillgängliga.
Människor använder de verktyg som finns tillgängliga för att uppnå de mål de föresätter sig.

Inga märkligheter så här långt heller. Vi ser samma rörelse från generellt till lite mer specifikt som ovan: från verktygs generella existens till människors intentionella användning av desamma. De inte bara används rent allmänt, utan de används för att åstadkomma vad deras användare vill försöka åstadkomma.

Vi har nu två omärkliga premisser. Låt oss ställa upp dem som om de vore en syllogism.

1. Även chefer och specialister kan vara sexister.
2. Människor använder de verktyg de har för att göra det de vill ha gjort.
3.

Whoa. Låt oss inte hoppa till några slutsatser riktigt än. Låt oss i stället fundera på vad det innebär att dessa två premisser finns i samma uppställning.

Det innebär att sexister i höga positioner eller med tekniskt komplicerade yrkesbeskrivningar kan och kommer att utöva sin sexism med de verktyg som står dem till buds. Om och när dessa verktyg står dem till buds.

Det finns, på det stora hela, en hel del intressanta slutsatser att dras här. Beroende på var en lägger sitt intresse och fokus så hamnar en på olika ställen - från införandet av generella sexisttest på arbetsmarknaden, till en översikt av rutiner för intern kontroll på arbetsplatser, till genusmedvetenhet som kärnämne i grundskolan, till -

Ni förstår varför jag inte vill hoppa till slutsatser. Det blir väldigt ogivet väldigt fort.

En generell slutsats som dock kan dras utan allt för stora kontroverser är detta: om vi ger sexister möjlighet att vara sig själva med allt större verktyg till sitt förfogande, så kommer de att göra just detta.

Så. FRA och Datalagringsdirektivet. Övervakningen av elektronisk kommunikation samt lagrandet av personers fysiska rörelser över tid. Tillgängliggörandet av stora mängder personlig information till ett allt större antal människor.

Om verktygen finns tillgängliga, så kommer de att användas.

Tänk på saken en stund.

Flattr this

No comments:

Post a Comment