Friday, January 11, 2013

Jag förstår inte din envisa dumhet

Det tycks finnas vissa bergväggar inom olika diskurser. Vissa slutpunkter där all vidare diskussion upphör, och alla möjligheter att ta sig vidare är obefintliga. Pga berg är enorma saker vars främsta funktion genom tiderna är att befinna sig i vägen och vara svåra att ta sig förbi.

Låt oss lista ett par av dem, för nöjes och  skull.

Rasister: men jag har yttrandefrihet! Det är inte olagligt för mig att säga som jag säger!

Vilket förmodligen är sant, men det varken övertygar mig eller ger mig en större förståelse för din position. Frånvaron av poliser i din vardag är inte per se ett argument för eller mot någonting. Ändå är det här diskussionerna stannar, som om laglighet vore alpha och omega.

Liberaler: men de är fria agenter på en fri marknad som agerar rationellt utifrån sitt upplysta egenintresse!

Mycket har sagts om liberalers generella tendens att förälska sig i sina förenklade bilder av världen. Problemet är förstås att deras förklaringsvärde inte är överdrivet effektivt på folk som förstår dem och fortfarande inte delar dem - och lösningen är inte att insistera på att de faktiskt ändå stämmer. I alla fall inte om problemet är att andra inte delar denna uppfattning.

Revolutionära socialister: efter revolutionen blir allt bra!

Månne. Men om jag är kortsiktigt otålig och vill ha det bättre innan revolutionen, då?

Socialister: rättvisa! Solidaritet! Medmänsklighet! Progressivitet! Framåt!

...uhm, guys? Ni är inte lite väl liberala med slagorden där, va? Vad sägs om att backa upp en smula, för diskussionens skull?

Piratpartister: det finns inga realistiska omedelbara omständigheter varunder det kommer att bli dyrare, besvärligare eller långsammare för människor att kommunicera med varandra, och att aktivt försöka få en sådan förändring att inträffa är långt dummare än det behöver vara.

Hmm.

Skulle ni kunna göra mig en tjänst och peka ut exakt varför detta är en bergvägg? Det verkar som sunt förnuft för mig, men det är bevisligen så att det som för ena parten framstår som sunt förnuft inte riktigt alltid är en delad utgångspunkt. -

Flattr this

No comments:

Post a Comment