Thursday, January 10, 2013

Sluta bevara gamla dumheter! De är både gamla och dumma av en anledning!

Det finns två sätt att se på det faktum att vanliga människor har fått snabb, pålitlig och enkel tillgång till större delen av det mänskliga kulturarvet. Det kan antingen ses som någonting bra eller som någonting dåligt.

Om du ser det som någonting dåligt - varför?

Varför anser du att det är en bra sak att människor lever i ett tillstånd av konstant informationsunderskott? Varför anser du att det är en dålig sak att alla referenser, källor och intellektuella resurser finns tillgängliga för vanliga människor? Varför anser du att det mänskliga kulturarvet ska vara någonting förunnat enbart ett privilegierat fåtal? Varför är denna naturliga utveckling av den mänskliga kommunikationens inneboende tendenser någonting som absolut måste motverkas? Varför är det viktigare att bevara äldre tiders klasskillnader än att riva ner murar mellan människor?

Vad är grejen med dessa åsikter? Varför?

Jag förstår inte.

Förstår du ens vad du säger, människa? Eller säger du dem bara av gammal slentrianmässig vana?

Jag förstår inte.

Berätta för mig, oh fildelningsmotståndare. Ty du är inte bara obegriplig för mig - resten av världen undrar också varför den inte förtjänar frukterna av tidigare generationers arbete.

Berätta för världen. Den vill trots allt veta.

Flattr this

No comments:

Post a Comment