Monday, January 28, 2013

Jag betackar mig för ditt fanatiska näthat

Det bästa med att vara piratpartist är att en inte behöver vara radikal.

Det behövs inga storslagna planer på hur samhället ska förändras. Det behövs inga hyperboliska visioner om hur framtidens infrastruktur ska byggas. Det behövs inga radikala revolutioner för att genomföra en förbättring av världen.

Internet behöver inte byggas en gång till, trots allt. Det finns redan, och dess effekter finns likaså. Det behöver inte införas - det är oåterkalleligt infört i samhällets ryggmärg vid det här laget, och alla sektorer av samhället har redan tagit det till sig. Det är ett fait accompli brutalare än något annat, och det behöver inte göras igen. Det är status quo.

Fildelning finns redan. Global omedelbar kommunikation finns redan. Storskalig samordning av information finns redan. Spontan social mobilisering kring politiska stridsfrågor finns redan. Självklarheten i tanken att relevant information borde och behöver vara omedelbart tillgängligt överallt alltid finns redan. De sociala institutioner som bara kan finnas i ett tillstånd av ständig uppkoppling finns redan. Vi kallar dem vardag.

Den som tycker att Piratpartiet är radikalt behöver en akut reality check. Ty det är ju trots allt inte en förändring av samhället som förespråkas, utan motsatsen: en fortsättning av det.

Det verkligt radikala alternativet i samtiden är att förespråka någonting annat. Att försöka hugga bort den del av samhällets ryggmärg kallad internet. Att försöka trycka tillbaka innehållet i Pandoras ask. Att insistera på att det var bättre förr, när den vanlige medborgaren ytterst sällan hade reell tillgång till den information, de dokument och de politiska beslutsunderlag som rör dennes vardag. Att med en dåres envishet envisas med att människor både ska och måste leva i ett informationsmässigt mörker under evig tid amen.

Internet är ett tidvatten som inte låter sig avskaffas i en handvändning. Eller ens en mindre lagreform.

Att det finns radikala politiska aktivister (de festa med upphovsrätt som retoriskt alibi) som vill försöka sig på detta borde vara långt mer oroande än vilken fildelningssajt som helst. För fildelningssajter finns ju, trots allt, och ingen politisk ambition behövs för att få dem att fortsätta finnas i morgon. Den politiska ambition som krävs för att realisera en morgondag där de inte finns, däremot, är så enorm att den får tidigare former av fanatisk extremism att framstå som harmlösa i jämförelse.

Fildelning är trots allt bara ett annat ord för kommunikation. Och det enda verkligt effektiva sättet att stopp den reellt pågående fildelningen är att strypa det digitala kommunikationsflödet. Helt. Med följden att alla andra samhällsfunktioner - gamla såväl som nya - som baserar sig på denna kommunikation avstannar totalt, och kommer behöva enorma mängder tid och pengar för att ställa om sig till det långsammare kommunikationstempo som var norm före internet.

Så länge internet finns kommer internettrafik finnas. Så länge ett globalt system för omedelbar kommunikation finns kommer det att användas för omedelbar global kommunikation. Så länge internet finns är fildelning en ofrånkomlig följd. Eftersom det är det internet gör.

Det är inte ett radikalt påstående. Det är en tautologi. Om internet, så internet.

Vill du göra en realistisk bedömning av nuläget, så är det här den enda rimliga utgångspunkten. Allt annat är naivt larv eller medvetet vilseledande propaganda - och som konservativ pirat har jag ingen som helst tolerans för endera när det gäller att välja utgångspunkt för den politik som ska forma den framtid som väntar oss.

Välkommen till nutiden. Den är långt mindre radikal än den verkar.

Flattr this

1 comment:

  1. http://jagforklarar.blogspot.se/2013/02/fildelning_5.html

    Fildelning i praktiken!

    ReplyDelete