Saturday, January 12, 2013

Far, far, mor och piratkopiorna

Sedan Centerpartiet helt okynnes blivit allas favoritsamtalsämne så har många saker sagts om dem. Så var det innan också, förvisso, och en av de saker som sällan sades om dem då var att de skulle komma att utgöra en bildande kraft rörande skillnaden mellan äktenskap och reellt existerande sociala relationer.

Sedan hände det sig att ordet "månggifte" fått ett plötsligt uppsving i användning igen. Helt oförhappandes.

Givetvis var Gudrun Schyman snabb på bollen, och klargjorde ett antal skillnader mellan äktenskapslagstiftning och reellt existerande sociala relationer. Jag skulle kunna parafrasera, men det är enklare att bara citera. Here goes:

Vad Feministiskt initiativ ville, och fortfarande vill, är att två eller flera personer som bor tillsammans och har en gemensam ekonomi/gemensamt ägande ska kunna registrera en juridisk/ekonomisk samlevnad. Det kan vara kärleksrelationer, men det kan också handla om gemensamt boende/hushåll där vänner valt att leva tillsammans, där syskon valt att bo ihop eller där man upprättat ett generationsboende.

Nyckelordet i det här resonemanget torde kunna sägas vara "ägandeformer". Och om jag nu ska parafrasera (ändå) så är huvudargumentet att när nu äktenskapslagstiftningen och de reellt existerande sociala relationerna skiljer sig åt, så är den rätta vägen framåt att förändra det ena så att det överensstämmer lite mer med det senare.

Inget märkligt med det. Så fungerar det med all lagstiftning - lagar stiftas en gång i tiden, och fortsätter vara som de är så länge de fortsätter fungera. När de av någon anledning slutar fungera som de ska, så förändras de för att åter fungera som det är tänkt. Och i dessa tider där den traditionella kärnfamiljen är allt annat än normaltillstånd - tja, det är dags för en översikt av gällande lagstiftning, helt enkelt.

Någonting som ibland sägs av mina partikollegor nu i dagarna i skulle kunna sammanfattas som såhär: "whew! Tur att vi i Piratpartiet inte driver en sådan fråga!".

Vilket, förstås, är precis så dumt som det låter. Eftersom vi gör det, har gjort det sedan dag ett och uttryckligen bildades för att göra just det.

För vad är väl svärmkultur, remixarbete, frigjord fildelning, kopimi, wikiskrivande, copyleft och all annan nätkultur om inte ett enormt intellektuellt polyamoriserande av allt vad ägandeformer heter? Ett enormt avsteg från den förväntade norm som ställs upp av den reellt existerande lagstiftning som idag ställer till med så mycket bekymmer för så många.

Fast det är ju klart. Upphovsrätt är inte detsamma som äganderätt. Att hävda någonting sådant är ju trots allt samma sak som att hävda att monogama giftermål är den enda formen av reellt existerande social relation -

Yep.

Skillnaden mellan utformningen av det juridiska ramverket rörande sociala relationer och de reellt existerande sociala relationerna är inte helt oviktig i fallet nätkommunikation (vilket märks inte minst eftersom vissa envisas med att kalla den "piratkopiering" - notera gärna parallellen till ordet "oäkting"). Och avståndet mellan en översikt av en lagstiftning som inte längre reflekterar de reellt existerande sociala relationerna mellan människor och en översikt av en lagstiftning som inte längre reflekterar de reellt existerande sociala relationerna mellan människor - är kortare än en kanske tror. Om en tänker lite närmare på saken. Vilket vi - Piratpartiet - i rimlighetens namn faktiskt kan förväntas ha gjort.

Inte sant, ärade partikollegor?

Flattr this

No comments:

Post a Comment