Monday, January 7, 2013

Arbete, arbete och arbetande artister

Det finns en aspekt av frågan "hur ska artisterna få betalt?" som inte tas upp i min brontolånga post om varför det inte är en politisk fråga, och det är: på vilken grund skiljer sig artisters arbete från andra sorters arbete, och hur är denna skillnad manifesterad i konkreta fall?

Ta exempelvis engagerade piratpartister, som vissa tider kan lägga så mycket som sextio, åttio, hundra timmar i veckan på partiarbete. Hur ska de få betalt?

Om din tankeprocess kan sammanfattas med ordet 'nä, det ska de inte', så är det en rimlig reflex. Grejen är dock att du inte kan svara nä på den frågan och samtidigt insistera på att artister ska få betalt.

I alla fall inte utan att basera det på en teori om att det finns arbete och arbete, och att skillnaden mellan dessa olika arbetsformer är stor nog för att motivera den enas betalning och den andras obetalning.

Detta skulle kunna utvecklas till ett intressant resonemang om arbetslivets, arbetets och den mänskliga aktivitetens varande och ickevarande. Vad räknas som arbete och vad räknas som sådant som människor bara är fria att göra om de vill? Hur förhåller sig dessa kategorier till varandra? Kan vi utifrån denna skillnad dra några givande slutsatser om hur vårt samtida samhälle ser ut?

Vi skulle kunna göra det. Om frågan inte bara användes som ett grammatiskt avvisande av tanken på internet som en reellt förändrande kraft i samhället.

Så. Varför ska artisterna få betalt?

Bring it.

Flattr this

No comments:

Post a Comment