Thursday, May 5, 2011

Humanism in action

Idag hände någonting som satte saker i perspektiv. Ni har förmodligen varit i liknande situationer - det är på intet vis en ovanlig och exklusiv händelse som sparkat igång tankeprocesserna den här gången. Det rör sig nämligen om en presentation där de tekniska hjälpmedlen av outgrundlig anledning vägrar fungera. Och det där ögonblicket då talaren i halv panik funderar på ifall det är lönt att fortsätta försöka eller dags att falla tillbaka på plan B.

Det där ögonblicket. Kairos. Rätt tillfälle att skrida till handling.

Det där ögonblicket har följt mig hela dagen. Och det eftersom det så påtagligt sätter fingret på vad humanism, i sin enklare form, innebär, och än mer eftersom det med samma finger pekar på varför humanism och Piratpartiet hör ihop.

En enkel handling just där och då hade varit att börja felsöka tekniken för att se vad som får den att sätta sig själv på tvären just där och då. Det är en möjlighet. En mindre uppenbar, men desto viktigare, möjlighet är att fokusera på talaren och påminna om att - hey, det är okej, sånt händer, andas, världen har inte gått under, vi förstår, det är inte ditt fel.

Det är skillnaden mellan dessa två handlingar som fastnat i mina tankar.

Å ena sidan en rent teknisk approach, som ser världen i termer av problem och lösningar. Om det är trasigt så kan det fixas - och om världen är trasig så ska den fixas, allt eftersom. Tekniken som utgångspunkt och måttstock.

Å andra sidan en mer medmänskligt sinnad approach, som ser saker i termer av människor och hjälpmedel. Och som ser tekniken som ett verktyg i människans tjänst, snarare än tvärtom.

Det är en viktig skillnad.

Piratpartiet har traditionellt sett varit inriktat på teknologiska frågor, främst då sådana rörande övervakning och datalagring. Det är något av ett signum - våra mindre kreativa kritiker älskar att måla upp nidbilder av ljusskygga teknokratiska nördar. Men denna inriktning på det tekniska beror inte på tekniken som sådan, utan på dess användning - och samma användnings konsekvenser för de människor den används mot. Massövervakning är inte ett problem eftersom det sker med tekniska hjälpmedel - det är ett problem eftersom det, i längden, skadar både människor och samhälle.

Och det Piratpartiet gjort hittills är att påminna de som redan hunnit drabbas om att - hey, det är okej, vi förstår, andas.

Det är inte ditt fel.

Det, om något, är värt att fortsätta tänka på. Jag kommer att göra det ett bra tag framöver.

Flattr this

7 comments:

 1. You're putting skates in my head again. And I still like it. ^^

  ReplyDelete
 2. Vi vet att ni har fokus på vad tekniken används till. Ingen tror exempelvis att ni är roade av fildelning som teknik per se. Vi tror att ni är roade av det ni kan tillskansa er genom fildelning.

  Men det är roligt att höra en pirat tala om innehållets värde.

  ReplyDelete
 3. Christer: ^^

  christina: jag saknar ett subjekt här. Rent grammatiskt är förstås både subjekt och predikat på plats, men någonting säger mig att det inte är världen som sådan som börjat ta sig uttryck i mitt kommentarsfält. ;)

  ReplyDelete
 4. Jag känner nog att din text känns lite främmande. "Mänsklighet" som måttstock anser jag är som att skriva i vatten. Det är ett rörligt mål som beror av underliggande egenskaper som också är mottagliga för "värderingar". Människor som förlita sig på ett "mänsklig" måttstock riskerar att bli manipulerade av de som förstår de underliggande orsakerna till våra känslor och tankar.
  Därför är jag positiv till utfallet i motion B12. ;-)

  ReplyDelete
 5. Människor är över lag mindre mystiska och obegripliga än de traditionellt framställts. Det handlar inte om någon svåruppnåelig kunskap som en måste spendera ett halvt liv i meditation i ett buddhistiskt bergstempel för att ens snudda vid, utan snarare om hur vardagliga situationer tar sig uttryck.

  Ingen vinner på att självkännedom blir en elitsport. ;)

  ReplyDelete
 6. Du använder min text som avfärdar "humanism" till att visa att jag är humanist! ;-)

  Se det var skicklig retorik... :-)

  ReplyDelete
 7. Jag har så kallade ögonblick ibland. ;)

  ReplyDelete