Friday, May 14, 2010

Förenkla inte problematiken

Det har kommit fram att Säpo under väldigt lång tid inte riktigt brytt sig om gällande rätt. Eller, rättare, totalt ignorerat hela rättsapparaturens väldigt otvetydigt formulerade och synnerligen konsekventa uppmaning om att förfara på ett visst sätt. Det handlar om att rättvisans försvarare och rikets upprätthållare vägrat lära sig den ädla konsten att glömma bort att lära in vissa lagar, och sålunda agerat som om de inte hade funnits. De som är satta att upprätthålla lag och ordning bryter i god ordning lagen, och har gjort det systematiskt i tio år.

Det är nästan så att en faller i vänster-fällan av att börja utmåla världen som ett konsekvent orättvist system av maktintressen som ständigt ser till att vrida orättvisan till sin egen fördel på de ständigt lika svagas bekostnad. Eller i högerfällan av att försöka utpeka någon enskild individ som kommer att tvingas bära hundhuvudet för hela fadäsen, för att sedan sopa det hela under mattan. Det är nästan så att en faller för känslan av att saker och ting är som de är på grund av någon enkel förklaringsmodell, och sedan går till aktion på detta enskilda något.

Problemet är att saker och ting är svårare än de ser ut. Det handlar inte om att Säpo helt plötsligt är ondskan inkarnerad och måste brännas till grunden, och det handlar inte heller om att vissa personer är ondskan inkarnerade och måste brännas på bål. Att Säpo så konsekvent och så länge lyckats bryta mot lagen, och att de lyckas komma undan med det av en anledning som skulle förklaras ogiltig för vem som helst annars som använde den - är uppseendeväckande, förfärligt och någonting som måste åtgärdas omedelbarare än omedelbart. Men att säga att det beror enbart på x, y eller z är att glömma bort att det beror på alla tre samtidigt, och dessutom på a, b och c också. Och detta oavsett om vi vet om det eller inte.

Vi har alla våra teorier och käpphästar som vi gillar att framföra. Vi har dessutom alla ett par teorier som ligger oss närmare om hjärtat än andra. När någonting av den här omfattningen avslöjas så ligger det nära till hands att ta till dessa och använda dem som förklaring för allt det onda som hänt. Grejen är bara att verkligheten är ett schackbräde där alla pjäser rör sig samtidigt, och där ett visst perspektiv inte riktigt lyckas få med alla rörelser och aktörer i sitt blickfång.

Det har kommit fram att Säpo under väldigt lång tid haft en praxis som gått i kollisionskurs mot gällande rätt. Det är oerhört viktigt att vi behåller vår intellektuella integritet i den här frågan, och använder vår kunskap för att skapa en kultur där såna här saker kan diskuteras utan att det hela inflammeras och blir ännu ett led i skyttegravskriget mellan vänster och höger.

Ty det vore, om möjligt, nästan ännu värre. -

No comments:

Post a Comment