Saturday, May 15, 2010

CUF och uppmärksamheten

Jag vet inte riktigt hur tänket går där borta på CUF, men jag anar att det är ett dynamiskt ungdomsförbund där massor av radikala idéer bollas både fram, tillbaka och i sidleds mellan medlemmarna. Det är i alla fall den image de lyckas framställa i sina senaste utspel, - även om det inte riktigt är så att de idéer som sedan når ut till resten av världen alltid är helt och fullt genomtänkta. Uppmärksamhetsskapande, ja, men jag skulle inte riktigt vilja skriva mitt namn under dem och lämna in dem som tentaskrivningar.

Låt oss skippa deras utspel om gröna näsor och antifacklighet och det där och i stället fokusera lite på ett utspel de nyligen gjorde på Politikerbloggen. Det handlade om feminism och om hur denna inte riktigt klarade av det krav på seriositet en vetenskaplig disciplin behöver för att vara både giltig och relevant för oss konkreta varelser. Den exakta formuleringen gick så här: "feminismen är ett stort skämt". De fortsätter sedan med att påpeka att statistisk jämställdhet inte är ett helt pålitligt index för att mäta jämställdhet, och hävdar därför att feminismen som sådan är felkonstruerad och därmed bör överges.

Ni kanske ser problemet redan här. CUF skiljer inte riktigt på teori och metod, och använder ett metodproblem för att kritisera teorin som sådan. Jag brukar ibland skämta om att saker och ting har metodologiska problem när de inte riktigt fungerar, men i det här fallet så går det inte att komma ifrån att det är ett väldigt metodologiskt problem att se vetenskapen som en odelad helhet som kan förkastas i sin totalitet om den i något enskilt fall inte levererar det svar en vill ha. Inte nog med att våra goda CUF:are inte skiljer på teori och metod, de skiljer inte heller på kvantitativ och kvalitativ metod, och erkänner än mindre att det senare behövs när det förra inte riktigt går hela vägen. Jag vill inte vara elak, men grundläggande vetenskaplig metod är inte direkt raketforskning.

Vad som är värre är att CUF så uppenbart väljer att prioritera ideologi framför vetenskap. Vi minns alla hur det gick när Lysenko fick ideologiskt frispel och lyckades med konststycket att vara en vetenskapens frontfigur trots att hen var allt annat än vetenskaplig.

Att CUF söker uppmärksamhet är bra. Men uppmärksamhetssökande är inte en giltig anledning att ge upp sin intellektuella integritet. CUF må försöka skapa sig en image av att ha en inbördes kultur där kunskap stöttas och uppmuntras, men det känns en smula som att de inte riktigt lyckas sprida denna kultur även utåt.

Ni får gärna försöka igen. Fast då gärna på ett sådant sätt som uppfyller det krav på seriositet som behöver uppfyllas för att ni kan kunna anses vara giltiga och relevanta alternativ för mer konkreta varelser. -

2 comments:

  1. Feminism låter som att det är kvinnans "tur att roffa åt sig" ungefär. Att ha det namnet på något som skall vara seriöst är fel. Tycker själv att båda könen skall ha rätt till lika mycket av allt, inte bara kvinnan, som ju tyvär många feminister tycks mena.

    Nej, jag röstar knappast på Centerpariets LOL-politik. Jag är piratpartist ända in i märgen :)

    ReplyDelete
  2. Feminismen är ett lite missriktat namn, onekligen. Genusvetenskap är bättre - även om det fram till sekelskiftet kallades för kvinnovetenskap. Av alla saker. >_>

    ReplyDelete